News5 - 999823800174374

News5
News5 24.6K Views
  • 168
  • 18
  • 28

BANTAY SI ASKAL | Ginagawang watchdogs ang mga askal o stray dogs sa mga kalsada sa Thailand

For more latest stories, visit us at www.news5.com.ph

Posted 2 years ago in NEWS