အ.ထ.က - ၅ အလံု - 951540918332685

အရင္လို အမိုးတို႔ မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္လဲ မရွိေတာ့ သလို မုန္႔စားတန္းလဲ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အခန္းထဲကေန အမိုး ကို မုန္႔ဟင္းခါး လွမ္းမွာစားတာ မွတ္မိၾကဦးမယ္ထင္တယ္ေနာ္...

Posted 1 year ago in OTHER