CM ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ... ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਿਆਂ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਬਚਪਨ

Rozana Spokesman 94.4K Views
  • 26
  • 2
  • 1

Generating Download Links...

CM ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ... ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਿਆਂ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਬਚਪਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ Video ਵੇਖ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਰਮ...

Posted 27 days ago

Baldev Sidhu 27 days ago

Keep up the good work