J.A.K.O.L tayo!

Claro the Third
Claro the Third
  • 505
  • 0
  • 42

Sino sa mga kaibigan mo ang paborito mo i-J.A.K.O.L. ?

Posted 2 years ago in OTHER