ప్రజా తీర్పు - ఎందిరయ్య ఇట్ట తయారయ్యారు మీ పార్టీలో అందరూ...

ప్రజా తీర్పు • 5 months ago   45     8  •  1.8K Views
Generate Download Links

Click the button to get the download links.

ఎందిరయ్య ఇట్ట తయారయ్యారు మీ పార్టీలో అందరూ 💦💦💦💦💦

Posted 5 months ago in Politics
Comments
Venky Madireddi
Venky Madireddi5 months ago

నాయకుడ్ని బట్టే వీళ్లంతా... వాళ్ళ నాయకుడు కూడా అంతే కదా...😂

Siva Sai Yerra
Siva Sai Yerra5 months ago

Harish Gollavilli vinnavaaa

Mohmmed Sharif
Mohmmed Sharif5 months ago

ఇంత చెండాలం గాళ్ళు ఉన్నారేంటి

Pullaiah Mpullaiah
Pullaiah Mpullaiah5 months ago

ఏ ఎల్లమ్మ తొందరగా వెళ్ళు అయ్యా ఆగలేకపోతున్నాడు

Balaram Ram
Balaram Ram5 months ago

Balaram Ram
Balaram Ram5 months ago

ఏదో ఫ్రెండ్ తో అలా సరదాగ😁😁😁