ข่าวช่อง 8 - ช่อง 8 รวมใจสู้ภัยโควิด-19...

Generating Download Links...

ช่อง 8 รวมใจสู้ภัยโควิด-19 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านบัญชี “ช่อง 8 ปันน้ำใจต้านภัยโควิด”...

Posted 6 months ago in Health & Medical

คุณวราภรณ์ กมุธากรณ์ 6 months ago

โควิตไม่ใช่น้ำท่วมทุกคนลำบากทั้งนั้น ถ้าให้ดีขอร้บกับ พวกสภา เงินเดีอนแยะทุกคน เข้าใจนะค่ะ

Atom Electron 6 months ago

งบไปชื้อเรือดำน้ำ. เวลามีเหต ฉุกเฉินรีบบริจาค. คือ บริจาคไปเหมือนสนันสนุนมห้ชื้อเรือดำน้ำทางอ้อม