တပ္မေတာ္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီ - FB cele ေကာင္မပဲဆိုၿပီး အသားလြတ္ရန္ရွာ ဝက္အူလွည့္နဲ႔ထိုးတာ ေသြး႐ိုးသား႐ိုးကိစၥလား | Facebook

Download MP4 SD 4.72MB
  • QR code for mobile device to download SD video