تلویزیون منوتو - #گزارشگرمنوتو: لطفاً در قرن جدید به داد...

تلویزیون منوتو 9.7K Views
  • 174
  • 24
  • 17

Generating Download Links...

#گزارشگرمنوتو: لطفاً در قرن جدید به داد مازندران برسید
...
شما هم گزارش‌های خودتان را به #گزارشگر ارسال کنید⁣
WhatsApp/Telegram: 44 7590 899 999⁣...

Posted 7 months ago

کهن دیار لکستانی 7 months ago

ملت خوابیده حال نداریم همه توهم زدیم. ملک و ملت وکیلوچند ؟ جادو شدیم انگار

Afsaneh Jahroodi 7 months ago

خدا به داد طبیعت برسه

Dooda Dooda 7 months ago

😭😭😡😡😡

Am Fa 7 months ago

قرن جدید یک سال بعد هست

Fahimeh Shayesteh 7 months ago

Leila Karimi 7 months ago

😔😔😔😔😔

Hossein Pasham 7 months ago

طرف کونش میسوزه پول نداره ویلا بسازه.تخمینی که زدن تا هزار سال دیگه درخت رو کره هست

Iraj Pourshian 7 months ago

نا. بود. باد. اسلام

Shpour Hasanpour 7 months ago

در اسلام از درخت بدشان مي ايد چون در صحراي عربستان درخت نبود اين حكومتگران هم ياد سرزمين پدريشان افتادند و دستور به نابودي درخت دادند