اهنگ هاي غمگين - 721201018039548

اهنگ هاي غمگين
اهنگ هاي غمگين 494 Views
  • 19
  • 9
  • 2

بسوزه عاشقی همون که قلب من به خاطرش شکست
میگفت که عشقمون شده همش هوس نمیدونم چرا یهو چشاشو بست
بسوزه عاشقی که عطر اطلسی رو از دلم پروند

Posted 2 years ago in BUSINESS