कुवेतबाट नेपालीको गुहार–कुहिएको आलुजस्तो भयौं, हाम्रो सरकार मरेको हो ?

Nepali Tools
Nepali Tools
  • 14
  • 8
  • 1

कुवेतबाट नेपालीको गुहार–कुहिएको आलुजस्तो भयौं, हाम्रो सरकार मरेको हो ?
video source:- Online khabar.

Posted 1 year ago