ஈசியான, சுவையான ஆட்டுக்கால் சூப் | Facebook

உடல் வலிமையை அதிகரிக்கும் ஈசியான, சுவையான ஆட்டுக்கால் சூப் இப்படி குடும்பத்துக்கே செஞ்சு கொடுங்க ...https://bit.ly/2UwwN3h #சமையல் #டிப்ஸ் 😮😮👇👇

Posted 2 months ago in Food & Drink - .