አስቀናው ምህረት ወድሜ ነብስን በገነት ያውለው የማይሞት ሰው ሳይታሰብ የመለጠን ጀግና | Facebook

አስቀናው ምህረት ወድሜ ነብስን በገነት ያውለው
የማይሞት ሰው ሳይታሰብ የመለጠን ጀግና

Posted 2 months ago in - .