ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល កាន់ថវិកាជូនមន្ត្រីក្រោមឱវាទ លើកទឹកចិត្តបុណ្យភ្ជុំ | Facebook

Fresh News
Fresh News 18.2K Views
  • 937
  • 79
  • 22

ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល កាន់ថវិកាជូនមន្ត្រីក្រោមឱវាទ លើកទឹកចិត្តបុណ្យភ្ជុំ

(ភ្នំពេញ)៖ មិនថាឱកាសបុណ្យភ្ជុំ ឬបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនោះឡើយ...

Posted 8 days ago in Politics - .