Inazuma Eleven Ares - Gameplay Demo CoroCoro Nintendo Switch HD

Hội Inazuma Eleven Việt
Hội Inazuma Eleven Việt 790 Views
  • 62
  • 3
  • 8

Demo của game Inazuma Eleven Ares no Tenbin trên hệ máy Switch.
Gameplay thì thú vị đấy nhưng lag vcl, bảo sao delay nữa, delay mãi =))
À chưa nói Asuto là hệ hỏa, Haizaki hệ mộc, Nosaka hệ phong nhỉ, đám kia khỏi nói vì chắc chả ai care <(")

**Kitty**

Posted 5 months ago in SPORTS