Valentine's Day मा केही पनि चाहिँदैन, बस् जिन्दगीभर साथ दिन्छु भनिदेऊ।👫

Valentine's Day मा केही पनि चाहिँदैन, बस् जिन्दगीभर साथ दिन्छु भनिदेऊ।👫

Posted 4 months ago