غږیز شعرونه - نبيله وفا را مخامخ شه چې دې ووینم په سترګو...

Generating Download Links...

نبيله وفا
را مخامخ شه چې دې ووینم په سترګو ګنې
ستا په انځور به زه د چا چا ګمانونه کوم

Posted 8 years ago

Khalid Hafiz 6 years ago

خکلی

تا نـــه قــــــــربــــــان وطـــــنــه 7 years ago

ستاسی ګران افغانستان ستاسی لایک ته ضرورت لری هیله ده چی دا د افغانستان صفحه لایک کړی مننه
www.facebook.com/TaNaQurbanWatana

Jalil Ahmad 7 years ago

سومره فزره پوری

Sajjad Momand 7 years ago

dre ha

تا نـــه قــــــــربــــــان وطـــــنــه 7 years ago

ستاسی ګران افغانستان ستاسی لایک ته ضرورت لری هیله ده چی دا د افغانستان صفحه لایک کړی مننه
https://www.facebook.com/pages/تا-نـــه-قــــــــربــــــان-وطـــــنــه/1492776164278012

خـــــوږي مـــــــــور جــــانی 7 years ago

د مــور جانی لپاره دی دا د مــورجانی صفحه لایک کړه مننه
https://www.facebook.com/morjani?ref=tn_tnmn

Sher Khan 7 years ago

waO

Zafar Khan 7 years ago

Der kha

M Abdulhaq Mansoor 7 years ago

Superbr

Abdul Saboor Kochay 7 years ago

deer kh yar