මේ ව‍‍ගේ මී හරක් ඉන්නකන් මේ රට හදන්න බෑ..

Generating Download Links...

මේ ව‍‍ගේ මැටි හරක් ඉන්නකන් මේ රට හදන්න බෑ.. මුන් තේරුම් ගන්නේ නෑ මේ ලෙඩේ තියෙන බරපතලකම මුන්ට ගහ ගහා බලෙන් එක්කන් යන්න ඕන නිරෝධායනයට. නිරෝධායනයට යන්න...

Posted 2 years ago

Lakshmi Jayasingha 2 years ago

Okawa nirwendanaya karanna oni

Prasanna Gunarathna 2 years ago

Gon wassa

Sarath Balasuriya 2 years ago

okawa itliyata yawana

Kumari Kumari 2 years ago

Moda minissu terum ganne hire tamai danna wenne

ගමගේ ගමගේ 2 years ago

ayoo mati harakek me welawe sahayogaya dela kata wahan hitapiya

Janaka Sudarshana 2 years ago

Muge kana palenna dekak denna barida...

Maali Fernando 2 years ago

ඔකාට පිස්සු ඔකව අන්ගොඩ තමා දාන්න ඔනේ දෙකක් ඇනලා

Sandaya Kumuduni 2 years ago

Mawaga pandita gonta batak viddanam, hari maranna ma rogaya bara patala kam danna nati harak,

Ashoka C 2 years ago

මරාගෙන මැරෙන LTTE වගේ. අනික් උන්වත් මරාගන්න හදන ගොනෙක්

Udeshika Fernando 2 years ago

Pissek