#STDev-ի շնորհավորանքները staff.am-ի առաջին տարեդարձի առիթով

staff.am
staff.am 2,077 Views
  • 16
  • 4
  • 2

🎥 Մեծ ուրախությամբ շարունակում ենք մեր վիդեո շնորհավորանքները։ Դիմավորեք՝ STDev -ի HR ղեկավար՝ Haykuhi Poghosyan: #STDev-ի հետ համագործակցությունը համեմատաբար վերջերս ենք սկսել, և անչափ ուրախ ենք, որ ևս մեկ ՏՏ ընկերություն բարձր է գնահատում staff.am-ի դերը ՀՀ աշխատաշուկայում։
#Շնորհակալ_Ենք_Որ_Մեզ_Հետ_Եք #ՇնորհավորStaffAM #HappyBIrthday

Posted 1 year ago in TECHNOLOGY

GenFK.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: GenFK.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.