سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل با زیرنویس فارسی | Facebook

Taghato
Taghato 4.7K Views
  • 126
  • 37
  • 14

بخش مربوط به ایران سخنرانی دانلد ترامپ درباره ایران در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد

تهیه و تنظیم زیرنویس فارسی: تقاطع

t.me/Taghato_News...

Posted 2 years ago in - .