[VIETSUB] EXO - 170723 MBC Section TV... - Yeollover - VietNam's EXOL Who Fall in Love with Park Chanyeol

[VIETSUB] EXO - 170723 MBC Section TV Entertainment News: Idol Men

Hôm trước EXO có xuất hiện trên chương trình 'Idol Men" của đài MBC, vì là show...

Posted 3 years ago in TV & Movies - .