Dahsyatnya Doa oleh DR Khalid Basalamah MA

Menolong Agama Allah
Menolong Agama Allah 21.6K Views
  • 1.2K
  • 887
  • 146

Dahsyatnya Doa

Doa adalah curhat seseorang atau penyampaian hajat. Sebaik-baik tempat curhat adalah kepada Allah SWT bukan kepada manusia.

Syarat Do'a:
1. Ikhlas
2. Tidak meminta sesuatu yang haram
3. Yakin Allah akan beri ijabah / terkabul
4. Menjauhi sumber-sumber haram; makanan, pakaian dan minuman
5. Tidak terburu-buru dalam berdoa (isti'jal)

Posted 3 years ago in OTHER