பைடனிடம் இருந்து நாம் கற்க வேண்டியது என்ன?

Thanthi TV 858K Views
  • 13K
  • 3.9K
  • 255

Generating Download Links...

பைடனிடம் இருந்து நாம் கற்க வேண்டியது என்ன?
#JoeBiden | #America

Posted 10 months ago in Politics

Rajan Govinda Pillai 10 months ago

நல்ல வற்றை

Rajan Govinda Pillai 10 months ago

நல்லவற்றை

Raj Raj 10 months ago

Palanivel Jeya Kumar 10 months ago

Great man

Tharmakumar Mahendran 10 months ago

Tip top

Jakathes Paran 10 months ago

பைத்தியம்

P Iyyappan 10 months ago

Super

Manoj MJ 10 months ago

Poda loosu. We r Indian so explana Indian leaders

L Uthaya Kumar 10 months ago

Congratulations

John Prasad R 10 months ago

Wonderful congratulations