Raja Rani | Facebook

Colors Super
Colors Super 691.9K Views
  • 20.2K
  • 225
  • 59

#Sneakpeek
ಓಂಕಾರ್ ಗೆ ಮಧು ಮಾಡಿದ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ ಚುಕ್ಕಿ ಫುಲ್ ಬರ್ನ್ 😂

ರಾಜಾ ರಾಣಿ । ಸೋಮ-ಶನಿ, ರಾತ್ರಿ 7ಕ್ಕೆ
#RajaRani #ColorsSuper

Posted 1 year ago in - .