Rap intro Lạc Trôi - Sơn Tùng M-TP

M-Meme
M-Meme 25.7K Views
  • 1.8K
  • 226
  • 54

"Tên anh nằm ngang trên bầu trời.
Ganh đua làm chi cho sầu đời.
Yên phận đi đừng cay cú nhiều lời.
Từ lâu anh đã là nguồn cảm hứng tuyệt vời."

Đoạn rap intro Lạc Trôi ở Thái Lan quá đỉnh.

*Clip sub gốc của M-News. Nay M-Meme có fix lại và bổ sung cho đúng và đủ.

#mMemeVideo

Posted 2 years ago in OTHER