សមត្ថកិច្ចថៃកំពុងបន្តចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់

CNC TV 3.2K Views
  • 115
  • 24
  • 2

Generating Download Links...

👉វីដេអូកិច្ចពិភាក្សា ៖ សមត្ថកិច្ចថៃកំពុងបន្តចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ ខណៈស្ថានភាពឆ្លងកូវី១៩នៅតែខ្លាំង។ លោក រុន វីរ៉ូ លម្អិតរឿងនេះ។
​👉👉Telegram...

Posted 3 months ago in Social Issues