Cỏ, Gió và Mây

NHA
NHA
  • 1.7K
  • 680
  • 71

YT: https://www.youtube.com/watch?v=TG13eyrSzSU

"Anh xót chuyện mình chưa đủ để thứ tha
Bàn tay ai khác chẳng phải kẻ thứ ba
Gió vẫn bên em từ thuở ban đầu ấy
Chỉ là anh đã trót động lòng cùng với mây"
#CỏGióvàMây #NHA #Đoạnngắn

Posted 2 months ago in ENTERTAINMENT