Đồng Tâm TV - 403717230385660

Đồng Tâm TV
Đồng Tâm TV
  • 40
  • 0
  • 13
Download MP4 SD 26.38MB
  • QR code for mobile device to download SD video

Đây là những khu đất người dân bỏ xấu năm nay vì cán bộ độ lớn chiếm hết đất của dân nên người dân bỏ yêu cầu các cấp chính quyền giải tỏa để chi giả nhân dân nhưng xấu năm rồi mà vẫn lạnh Thịnh không lo cho dân

Posted 2 months ago in ENTERTAINMENT