Kheti - ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ - 401826850332679

Kheti - ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ
Kheti - ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ 57.7K Views
  • 909
  • 581
  • 51
Download MP4 SD 2.58MB
  • QR code for mobile device to download SD video

#ਪੰਜਾਬ_ਬਰਬਾਦੀ_ਦੀ_ਰਾਹ_ਤੇ
ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲ😢

Posted 9 months ago in OTHER