သီခ်င္းမ်ား - ကိုယုန္ေလး မမွားပါဘူး အႏုပညာရွင္ဟာလဲ...

သီခ်င္းမ်ား
သီခ်င္းမ်ား 18K Views
  • 274
  • 239
  • 20

ကိုယုန္ေလး မမွားပါဘူး အႏုပညာရွင္ဟာလဲ လူသားပါဘဲရွင္.....။

ဗီဒီယိုခိုးရိုက္ေနသူကို ဆဲဆိုမိခ့ဲသည္နွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေပါက္ကြဲစြာ ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ခ့ဲ(ရုပ္သံ)

Posted 2 years ago in TV & Movies - .