آبروی خاک شعر زیبای محمد حسین جعفریان... - فرهنگستان پنجشیر

فرهنگستان پنجشیر 6.4K Views
  • 125
  • 90
  • 5

Generating Download Links...

آبروی خاک

شعر زیبای محمد حسین جعفریان در مورد قهرمان ملی کشور شهید احمد‌شاه مسعود (رح)

در ویدیو ببینید و بشنوید.

Posted 2 years ago

Abdul Karim Sayedi 7 months ago

روحش شاد یادش گرامی باد

Hasib Naimi 2 years ago

روح رهبرم شاد و یادش همیشه گرامی باد

Merajuddin Nishad 2 years ago

روحت شاد رهبرم مسعود بزرگ قهرمان ملی کشور

Sohhrabe Bariz 2 years ago

اخ چی نامردانه بهشهادت رساندند انکافران نامرد بی دین ملحد.

Hasib Naimi 2 years ago