من که دیگه رای نمی‌دم، می‌خوای بده می‌خوای نده " هالو "

گفتگو
گفتگو 0 Views
  • 34
  • 72
  • 5

جون خودم اگه بگن هالو گل سرسبده
بگن رو دستش تا حالا هیچ شاعری نیومده
تموم ریزه کاری طنز رو فقط اون بلده
می‌گم که این کار‌ها دیگه قدیمیه کپک زده
من که...

Posted 8 years ago