ลูกอีสานสายพันธุ์ข้าวเหนียว - บันทึกวีดีโอรถแห่เวทีแสดงสด - 360289421489211

งัดถั่งงัด-ฉันไม่ออนซอน-มักอ้ายหลายเด้อ-รถแห่พรพิศาลม่วนกรุ๊ฟทีป 2562
คลิปเต็มๆทาง https://www.youtube.com/watch?v=K1qTU5mQq60

Posted 6 months ago in MUSIC