המסר של ראש הממשלה נתניהו לאבי וליאור: - חי בלילה - נדב בורנשטיין

המסר של ראש הממשלה נתניהו לאבי וליאור:

Posted 19 days ago in Politics - .