#பிரியங்கா உடன் இணைந்து இதழில் கதை எழுதும் நேரமிது பாடலைப் பாடி அசத்திய #ரித்திக்! 👌👏👏

Vijay Television
Vijay Television 1.6M Views
  • 39.3K
  • 21.1K
  • 1.3K

#StarWarsRound இல் #பிரியங்கா உடன் இணைந்து இதழில் கதை எழுதும் நேரமிது பாடலைப் பாடி அசத்திய #ரித்திக்! 👌👏👏 #Hrithik Super Singer #SSJ #NipponPaintSSJ Nippon Paint India முழுப்பகுதி - https://www.hotstar.com/tv/super-singer-junior/s-75

Posted 6 months ago in ENTERTAINMENT