Lowry ถูกผลัก | Facebook

NBA Time
NBA Time 29.4K Views
  • 928
  • 53
  • 110

จังหวะ Mark Stevens เศรษฐีและหนึ่งในนักลงทุนที่มีหุ้นของทีม Warriors ผลัก kyle Lowry ในสนาม ซึ่งตัวเขาถูกปรับเป็นเงิน 5 แสนเหรียญและแบนไม่ให้เข้าดู NBA 1...

Posted 1 year ago in Sports - .