Chẳng gì đẹp đẽ trên đời mãi - Cover

NHA
NHA
  • 4.4K
  • 2.6K
  • 91

Cuộc sống anh là thế, hạnh phúc là điều chưa hề
Cớ sao người ta yêu nhau bên nhau lâu bền thế
YT: https://www.youtube.com/watch?v=QwBo7_1n8F4&lc=z22pxl1z3kfazjf1macdp4335issfwf3i4jjpf0lnk5w03c010c
#NHA #Bình #Guitarcover
#Chẳnggìđẹpđẽtrênđờimãi

Posted 6 months ago in ENTERTAINMENT