எத்தனை காலம் தான் ஏமாற்றுவார்? இந்த நாட்டிலே "குண்டு பாம்" எப்படி பிடிச்சிருக்கா

எத்தனை காலம் தான் ஏமாற்றுவார்? இந்த நாட்டிலே "குண்டு பாம்" எப்படி பிடிச்சிருக்கா அப்போ Like பட்டன அடிச்சி நொறுக்குங்க😂😂

Posted 1 month ago in ENTERTAINMENT