Myanmar Idol Season 4 Top-6(6th Week)Result Show | Facebook

Myanmar Idol
Myanmar Idol 1.9M Views
  • 0
  • 0
  • 86.5K

Myanmar Idol Season 4 Top-6(6th Week)Result Show
အ ဒီ အစီအစဉ်ကို ု officia al smart pho one spoန်ဆ အဖြစ် ် idol တို့ရဲ့စိတ်ကူ ူးတွေနဲ့အ အနီးဆုံးမှာ ာရှိမယ့် opoiori နှ re eno မှ ှကူညီပံ ံ့ပိုးပေးထ ထားပါတယ် နှုတ်ခမ်းနီပ ပေါ့ပါးတွေ ် အရုပ င်ထွက်အားကော ာင်းတယ် တိကျပြီး တ တ းထင်ရှားတယ် ် တစ်နေ ေကုန်ခံတယ် ် နှုတ်ခမ်းသ သားနဲ့တစ်ထပ် ်တည်း ro c c c bloria parisရ ပ ပထမဆုံး း ကလုတ်တွေ အားလုံးနှင့ ဲ့အထိုက်တန်ဆု ုံးပါ myanmar r idol seas son four မှ ှ ကကိုယ်ကြိုက် ်နှစ်သက်တဲ့ပြို ုင်ပွဲဝင်တွေက ကို ု sms မှတဆ ဆင့် voting g မ များဝယ်ယူပြီး းvote ပ ပေးနိုင်ပါတယ် sms အ မှ မဲဝယ်ယူချင င်ရင်တော့ ာ ာ ငါးနှစ်ဆို ုရင် point five ဆယ်မှစ်ဆိုရင်ဗိုင်တn နှစ်ဆယ်မိ ဲဆိုရင် ် twenty ငါးဆယ် ်နဲဆိုရင် ် point fift တ တစ်ရာနေးဆို ုရင် five one hundred ငါး းရာမယ်ဆိုရ ရင် byfi five hundredrell လို့ရိုက်လိပ် ်ပြီ seven seven n seven zero o zero ထ ထံသို့ပ ပေးပို့ဝယ်ယူ ူနိုင်ပါတယ် အ sms အ ကနေတစ စ်ဆင့် ကိုယ်ကြိုက်န နှစ်သက်တဲ့ပြိုင င်ပွဲဝင်ကို ုမဲပေးချင် ်ရင်တော့ ာ ပြိုင်ပွဲဝင် ်ရဲ့ voting နံ ံပါတ်သို့လိပ်မှ ူပြီး မ မိမိပေးပို ့လိုသော fot ting အရေအတွ ွက် one five teန်း fifty one hundre eတွက်များအပြင င် မိမိကြိ ိုက်နှစ်သက်ရာ ာမဲအရေအတ တွက်နံပါတ်ကို ုရိုက်နေပြီး းပ ပေးပို့မဲပေ ေးနိုင်ပါပြီ ီ package မဝယ ယ်ပဲမဲပေး းမယ်ဆိုရင်တော ာ့ ့တစ်ကြိမ်ကိ ိုတစ်ပုံနှုန် းနဲ့မဲပေ ေးရမှာဖြစ် ်ပါတယ် ရ ဝယ်ယူ ူထားတဲ့လက်ကျန န်ပဲ့အရေအတွ ွက်ကိုစစ်ချင င်ရင်တော့ ့ ့ဘီအာလုံ ံးရိုက်နေပြီး sဲဗ seven seven z zero zero ကိုပေးပို ု့စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ် myanmar r idင်ဒေါ ရယ် ထုတ် ်လွှင့်မှုကနေ ေကြို ုဆိုလိုက်ပါ ါတယ် ဒီ ီနေ့အထားက ကတော့အ အားလုံး းရင်ခုန် ်စိတ်လှုပ်ရှား းကြရမယ် သောက ကြာနေ့တဲ ဲ့ res sult ပြိုင နေးတစ်မျှ ှပဲဖြစ်ပါ ါတယ် ပထမ မဆုံးအနေနှ ဲ့ ့ဖိတ်ခေါ ါပေးချင်တဲ ဲ့သူကတော့ ့ ့မyanmar idol l မှာ result တွေကို ုအမြဲ ဲတမ်းရင် ်ခုန်အောင် ်ကြေညာ ာပေးနေကြ ျဖြစ်တယ် ဆ ဆရာတောတို ု့ရဲ့ဟို ု ုဆရာ ာချ ကြရ ခင်ဗျာ ာ မ မြn န်မာနိုင်ငံ ံရဲ ရ ီခုံစ စရာအကောင်း းဆုံး းသေ ောကြာနေ့ ့ညကို ု ုရောက်ရှိလ လာပြန်ပါပြီ သ သောကြာနေ့ည ညရ ရောက်တိုင်း းရိုင်ပွဲဝင င်တွေထဲက ကတစ်ဦးစ ြီးတစ်ဦး းနှ ှုတ်ဆက်ထ ထွက်ခွာသွား းရတာဖြစ်တာ ာကြောင့် အခုအချိန် ်မှာအားလုံ ံးက က ရင်ခုန န်နေကြမှာ ာပါ မကြာ ာခင်မှာ ာပြိုင် ်ပွဲဝင်တွေရဲ ဲ့ result တွေ ေကိုကြေ ေညာတော့မှာဆ ဆိုတော့ ့မကြေ ေညာခင်မှာ ာပ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေ ေကို ုစိတ်ဓာတ် ်ခွန်အားတွေ ေအမြဲ ဲတမ်းပေးနေ ေကျဖြစ်တယ ဲ့ ့စိတ် ်ဝင်စားစရ ရာ ာကောင်းတယ ယ် ကျွန်တောတို့ ့ရဲ့တိုင်းသ သုံးဦးကိုဖိ ိတ်ခေါချင်ပါတယ ယ်ခင်ဗျာ အထိ ေးစားပော ဖြူဖြူကျောသိ ိန်းထိုးကို ု ုရှိုံးဆိုပေ ေးပါဦးခင်ဗျ görevli megan hava bakmaya ne o peki ya ်မဟ ဟုတ်ဘူး လ လူလှတယ် ်လေ ဖိန နပ်ကလည်းလှ ှတယ် ဒါကိုပြေ ောချင်တာ လူကလှတ တာထူးပြောစ စရာမ ဖိနပ်အရမ မ်းမိုက်တယ်ကြည့ ့် thank you ပါမ မမ ဖြစ်ဘူး ဒီနေ့ ့ဘာနဲ့တင်စာ ားချင်သေးလဲ ဒီနေ့ ့ဟာလား ဝဲ စ မဟ ဟုတ်ဘူးလား အ အဲ့ဒီ ါလေးပိုချစ်ဖ ဖို့ကောင်းတယ်နော ဟုတ် အ နဲ ဲ့ရွှေမင်းသားလေ ေးကမမွေးချ ျင်ဘူးလား ဝေးချင်တာ ာပေါ့ တာ အမှ ှန်တကယ်ကတော့ al နဲ့ နှစ စ်ယောက်ချင် အဲဒီလိုလား ဟုတ်ကဲ့ မင်္ဂလာ ာပါ အာ ားလုံးမင်္ဂလာ ာပါရှင့်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီနေ့ည ညတော့ resultarh show ဆိုတော့ ့ဒိုင်တွေဈီ ီကစက ကားသံလေးတွေကြ ြားချင်ပါတယ်ခင င်ဗျ က ကိုလောက က်တောင်ရင်ခုန်တွေ ေလည်းပြောပေးပါ ါဦး ထုံးစံ ံအတိုင်းလေး က ဘာထင်တယ ဒီကအမွှ ှေးနဲ့ဆိုပြ right လို အာမင်္ဂလာ ာပါ မင င်္ဂလာပါ ကျွန်တောတို့ ့ရဲ့ myanmar r seaso on four ကို ု ုကြည့်ရှု ုအားပ ေးခံ ံစား းဝက် ်တွေပေး းတဲ့ ့တ တစ်ကမ္ဘာ လုံးကမ မိတ်ဆွေတွေအ အားလုံးရော ာ ကျွန်တောတို့မြန်မ မာပြည်ကညီအ အစ်ကိုမောင်နှမ မတွေအားလုံး းရော ာ ထဲမှာရောက်ရ ရှိပြီးတော့ ့ညတိုင်း းအားပေးန နေတဲ ့ညီ ီအစ်ကိုမောင်နှ မတွေရော ာယခုည ညမှာ ာ ာစိုးရိမ် ်စွာနှ ှင့် ့စိတ်ပူပင်စွာ နာ ာနဲ့ ့ရောက် ်ရှိပြီးတော့ ့ ့စောင့်မျှောန နေပြီးတော့အာ ားပေးနေတဲ့ည ညီအစ်ကိုတွေအ အားလုံးမောင င်နှမတွေအား းလုံး းဘ ဘုရားရှင် ်ကောင်းချီးပေး းပါစေ တယ် ကျေးဇ ဇူးပါ ဟုတ်ကဲ့မက် အေ ောဦးဒါကျန် ်သေးလာဘူးလား က အောကျန်သေးတယ် ် အင်း အဲဒီ ီတော့ ့ ယင်ကောင် ်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ ့အထဲမှာကျွန်တောတို ု့ လုံး းကလည်း အဓိကပါဝ ဝင်ပါတယ် ဆိုတော့သ သူတို့တွေက ကကျွန်တောတို့တွေ ေရဲ ့ ့သားသမ မီးတွေဆိုလည်း းမမှားပါ ါဘူး ဟုတ်ပါ ါတယ် ဒါကြောင့် ် ်ရှင်းရ းပြောရင်တော့ဘ ဘယ်သူမှမ မပြန်စေချင် ်ဘူးပေါ့နော့် ာ ဒါပေမယ ဲ့လည်း းမလ လွဲမသေတစ စ်ယောက်ကတော့ဒီည ညပြိုင်ရမှာ ာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ ့ ခံစားရဲ့အတ တွက်သိပ်ပြီးတော့ဆ ဆက်မပြောချင် ်တော့ဘူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ းပါဘူ ိုလည်းကျေးဇူး းပါ မော မမရဲ့စကား းသံကြားပါရစေ ေ လို ဘ မ်ထုံ းစံအတိုင်း းသောက ကြာနေ့ကိုရောက က်လာပြန်ပြီ ီ အစ်မတို့ ့ ့ထိုင်သုံး းဦးစလုံးဟ ကလေ ကိုးကွယ် ်တဲ့ဘာသာခြ ြင်းမတူ ူကြဘူး း ဖြူဖြူက ကခရစ်ယာန် ် အစ်မကဗဗ ုဒ္ဓဘာသာ ာ က ကမ ဟာအေ ဆိုတော ာ့များသောအားဖြင င့်ကဦးလက်ကို ု ုခရစ်ယာန်လို့ ့ပဲထင်ကြတ တာပေါ့နော အ အစ်မတို့ ့ ဒိုင်သုံးယောက က်မှာတူ ူတာကတစ်ခ ခုပဲရှိတ တယ် အဲ့ဒါဘာလဲ ဲဆိုတော့သီချင်း းတွေကိုချစ်တာ ာ ာ အဲဒီသီချင်း းတွေကိုချစ်သည ဲ့စိတ်ကတော့ ့တစ်ထပ်တည်း းတူတယ် သီ ီချင်းတွေပေါ ါမှာတန်ဖိုး းထားရတာ ကိုယ် ်ချစ်တဲ့ ့သီချင်းတွ ွေနဲ့ပတ်သက် ်ပြီးတော့မှန နောက်ဆက်ပြီး းဖြစ်လာတယ် အနုပညာ ာ အဲ့ဒီအပေါမှာတန်ဖိုးထားတာ နော အခုလက်ဆိုရ ရင်ဒါသူ့ရဲ့အန နုပညာတွေက ကအများကြီး းပဲ နော ာလုပ်တာ ာ အာ ရေးတယ် ်ဆိုတယ်တ တီးတယ် ရုပ်ရှင င်ဒါရိုက်တာ ာလုပ်တယ် မင င်းသားလည်း းလုပ်တယ် အ nera ation လည်းပ ပြောတယ် am လည်း းပြောတယ် ဆို ုတော့အစ်မကတော့ ့သီခ ချင်းပဲဆိုတာ ာပါ ဒါ ါပေမဲ့သီချင်း းတွေပေါမှာ ာတကယ ယ်ကိုမြတ်နို ုးတယ် ဖြူဖြူဆို ုလည်းဒါနောက် ်ဆိုရင် ်ရေးပါ ါရေးတော့မှာ သူရေးထားတဲ ဲ့သီချင်းလေးတစ်ပ ပုဒ်သိပ်ကောင်းတ တာ အစ်မမျက်ရ ရည်တောင်ဝဲတယ ယ်ကြိုက်လို့ ့ ဆိုတော့ ့ပြောချင် ်တာက က အား းလုံးသုံးယောက် ်စလုံးကလေ ေ ဒီသီချင်း းပေါမှာပဲ ချစ်တဲ့ ့စိတ်ကြီးတစ စ်ခုနဲ့ ့ဒီ ar မှာ jus အနေန နဲ့လာပြီးတော ာ့ ့ကြိုးစားပြီးတော့အကောင်း င်းဆုံး းမျှောလင့်ရ ရတဲ့ကလေးတွေ ေကိုအစ်မတို့က ကရွေးချယ်ခဲ့တ တဲ့အပေါမှာ ာ ာ နေရာကိုလည် ်းမရွေးခဲ့ ့ကြဘူး လူမျို ုးကိုလည်းမရွေ ေးခဲ့ကြဘူ ူး ဘာ ာသာကိုလည်းမ မရွေးခဲ့ကြ ြဘူး လ လုံးဝမရွေ ေးခဲ့ကြအဲ့ဒီ ါမှန်သော ာသစ္စာစက ကားပါ ဟုတ်ပါ ါတယ် ကျေး းဇူးတင်ပါတယ် ဒါ ါ မှန်သောသစ္စ စာစကား းရင်ထဲက ကတကယ်ခံစ စားရတယ် အာ ာ ကျေန နပ်ပီတိ ိဖြစ်မှုလည်း းပါတယ် ကိုယ်သုံး းယောက်ကနေ ေပြီးတော့တကယ် ်ကိုဖြစ်နိုင်ချ ေရှိတယ်လိ ို့ ့ထင်တဲ့ ့ကလေးတွ ွေကိုအကုန်လုံး းတတ်နိုင်သမျှအ ပေါထိဆွဲ ဲခေါခဲ့တဲ့က ကလေးတွေကအခု ုဆိုတဖြည်း းဖြည်းနဲ့ ့အာ top five ဖြစ်မယ ယ်ပေါ့နော ဒီနေ့ ့ဆ ဆိုဒါတစ် ကယ့်ကို ု ုခရီးက ကအများကြီးရော ာက်ပြီးတစ်ဝက က်ကျောသွား းပြီ ဆို ုတော့သူတို့ ့အ အတွက် ် ဒီနေရာ ာတစ်ခုကို ုအရောက်လှမ် ်းလာဖို့ဆိုတ တာ ာတောတောလေးကိုသူတို့အတွက် လည် ဲ အာ သတိကြီးစွ ွာနဲ့အ အင်အား းစိတ်ဓာတ်ခွန် ်အားကြို းစားမှု ခွန်အားတွေ ေအကုန်လုံး းပေါ့နော အများက ကြီးသူတို့ကျ ျောဖြတ်ခဲ့ရ ရတဲ့ကလေးတွေ ေပါ အဲဒီတော့အစ် ်မတို့ ့ဒိုင်သုံးခု ုအနေနဲ့ရော ာပရိသတ်ကြီး းအနေနဲ့ရော ာ ဒီပြိုင်ပွဲဝ ဝင်ကလေးတွေအပေါ ါမှာချစ်ခြင်းမေတ တ္တာအပြည့်နဲ ဲ့အားပေးနေတ တယ်ဆိုတာယုံ ံကြည်တယ် ဘယ်လ လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ်ဒီနေ့သောက ကြာနေ့မှာ ာ ာ res sult ကိုတော့ ့မဖြစ်မ မနေ ေ ်ခံယူရမ မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ်အ အားလုံးနဲ့ထပ် ်တူအစ်မလ လည်းရင်ခုန်စွ ွာနဲ့စိတ်လှုပ ပ်ရှားနေပါတ တယ်လို့ပြော ာချင်ပါတယ်ရှင့ ် ကျေးဇူးပါ ါ မပေါဘူ ူး ဟုတ်ကဲ့ မဖြူ မ ေတဲ့ ့စကားသံလေးတွေက ကြားချင်ပါတယ်ဗ ဗျ myanmar idol season four r ကိုကြည့်ရှု ုနေကြတဲ့ ့အနယ်နယ်အရပ်ရပ ပ်ကချစ်ပရိသ သတ်များအားလုံး းလည်းမင်္ဂလာ ာပါရှင့် ဟို ခုနကဦ နဲ့မ က်မောနဲ့ ပြောသွားတဲ့ ့အထဲမှာ ာဖြူဖြူရ ရင်ထဲမှာပြော ာချင်နေတဲ့ ့စကားတွေ အများကြီ ီးပါသွားပြီ ီဖြစ်တဲ့အတွက က်ကြောင့် ်ဖြူ ူဖြူအထူး းတလည်ထပ်ပြီ ီးတော့မိတ်ဆက က်ပြီးတော့ ့ ့ပြန်နွေးပြီး းပြောစရာမ မလိုတော့ဘူးလိ ို့ထင်ပါတယ် ဖြ ဖြူဖြူ့ရင်ထဲ ဲမှာလည်းအရမ်း းခံစားရ ရပါတယ် ဖြူဖြူတို့ ့ ့သုံးယေ ာက်ကတော့ ့အန နုပညာနှင ဲ့ကလေးတွေ ေကို ုအမှတ်ပေး းခဲ့ပြီးပြီ မနေ့က ညကပေါ့ ့နော ဒါ ါပေမယ့်ဖြူဖြူတို့ပေးတဲ့အမှတ် က က ဒါ က ဒီပြိုင်ပွ ွဲမှာ အခု ုဒီလက်ရှိ ိအနေအထား အရ ဒါကou ောက်လုပ်တော့မှာ ာမဟုတ်ဘူးလေ ေ ဒါ အားလုံးသိကြ ြတယ် myanmar i i idol က က finalist ရ ရ ရွေးပြီးသွားလို ု့ရှိရင် ် ် voting နဲ့ပဲ ဲ hundr percent သွားတော့မယ ယ်ဆိုတာ ာပရိ ိသတ်တွေရဲ့ ့လက်ထဲကို ုဖြူ ူဖြူတို့ကဝr ကွက်အပ်လိုက က်ပြီး းတို ုတိုးလေးအပ်လို ုက်ပြီဆိုတာ ာကိုလည်းပြော ာပြီးဖြစ်ပါတယ ယ် ဖြူတို့က ကအနုပညာအ အားဖြင့်အမှတ် ်ပေးထားပြီးဖ ဖြစ်ပေမယ့် ဲ ပရိသတ်က ကခံ ံစားချက် ်ချစ စ်ခြင်းမေတ္တ တာနဲ့ ့ပေးလိုက်တဲ ဲ့ အမှတ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချ စ်ကိ ိုဒီ ီကလေးတွေက ကဒီနေ့ည ညခံယူရ ရမှာပါ တက ကယ်ပဲပရိ ိသတ်တွေက ကရင်ထဲ ဲအသည်းထဲကနေ ေအခုလိုက်သ သဲလိုက် အ အားပေးသ သလို ုသူတို့ရဲ ဲ့နောက်က လက်မှာပါ ါးပြီးတော့ ့ v v voting အချိန်ပေ ေးချွေ ေးနည်းစွာနှင့ ဲ့ပေးထားတယ ဲ့ ့ဒီ vot ting နဲ့ re esult အတ တိုင်း း ဒီ ီကလေးတွေ ေနော ာက်တစ်ဆင့်ကို ုဆက်တက်မယ် ်မတက်ဘူးဆိ ိုတာဆုံးဖြ ြတ်မှာဖြစ်တ တယ် အဲဒ ဒီတော့ဖြူဖြူ ူတို့လက်ထဲမ မှာမရှိဘူး ဖြူဖြူတို့ကတော့ ဖ ့ကလေးခြောက်ယေ ောက်စလုံးအတွက် ်ဆုတောင်းပေ ေးထားတယ် သူတ တို့လေးတွေကို ဘယ်တစ်ယောက်ကိုမ မှတော့ထွက်မသ သွားစေချင် ်ဘူးပေါ့နော ် ဒါပေမဲ့ဒါပြို ွင်ပွ ွဲဖြစ်တဲ့ အတွက် ် ဒီလ ိုပဲဒီနေ့ ့တော့တစ်ယောက်တော ာ့ထွက်ရမယ ယ် ကျန်တဲ့ငါး းယောက်က top အနေနဲ့ ့ ကျန်ရစ်မယ် ဒါပေမယ့် ဒ ဒီက ကချစ်ပ ရိသတ်တွေ ေရောဖ ဖြူဖြူတို့ရ ော mm myt team တစ် ်ခုလုံးက ကရော ာ တကယ်ပဲ ဲလိုလားတ တဲ့ ့ အ အနေအထားက ကတော့ ့ ့မြန်မာပ ပြည်ကြီးရဲ့ ့တကယ့်ကို ုပဲ idol က က ဖြစ်ထိုက်တယ ဲ ကလေး းတွေ ေ အ အနုပညာ ာလမ်းကြောင်းထဲ ဲမှာ profe essional art tist အဖြစ် ် ်ဆ ဆက်ပြီးတော့ရပ ်တည်နိုင်ဖို့ ့ပါပဲ အဲ့ဒီ ီရည်ရွ ယ်ချက်က ကပရိသတ်တွေ ေနဲ့ရောဖြူဖြို ူတို့အားလုံးနဲ့တ တော့ထပ်တူကျ ျမယ်လို့ယုံ ံကြည်ပါတယ် ်ရှင် အားလုံးကို ုကျေးဇူးတင်ပါ ါတယ် ို ဟုတ်ကဲ့ ကန်တွေအားလုံးက းကျေးဇူးအများကြီးတ တင်ပါတယ် အခု ုဆိုလို့ရှိရင် ်တော့ပြိုင်ပွဲဝ ဝင်ခြောက်ဦး းစလုံးကလည် ်း းဆ စင်နောက်မှာ ာကျွန်တော့်ကိ ိုရင်ခုန်န ေပါပြီ ဒါကြောင့် ် result တွေကို ိုမကြေညာ ာခင်မှာ ာပရိသတ တ်တွေမျှော ာလင့်စောင့်စာ းနေတဲ့ ့ပြိုင်ပွ ွဲဝင်တွေရဲ့ ့ grou up sောင်း သီဆိုမှ ှုနဲ့အတူ ူခ ခဏနေ ကျွန်တော ာပြန်လာခဲ ဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ ာ ဒါ ါကတော့ ့ ့မြန်မာ ာ idင်ဒေါပါ ါပဲ ို မြန်မာ idol ဒ four r မှာကိ ိုယ်ကြိုက်နှစ်သက် ်တဲ့ပြိုင်ပွဲ ဲဝင် wor sms pot ပေးမယ် ်ဆိုရင်တော့ ့ ့ဖုန်း op peraor တစ် ်ခုချင်းစီနှင ဲ့သက်ဆိုင်တဲ ဲ့မှပ်များကို ု mya anmar idol o official pag ge မှတစ်ဆင့ ် ်ပင်မ မစာမျက်နှာ ာ homepage တ တို့ဝင်ရောက က်ရမှာဖြစ်ပ ပါတယ် ပြိုင်ပွဲဝင င်များရဲ့ voti ing နံပါတ်နှင ဲ့အချက်အလက်မ များဆိုတာ မ မျှားပြထားသ ဲ့နေရာကို ုနှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါ ါတယ် package e poting ဝယ်မယ်ဆိုရင င်တော့ ့မျှာ ားပြထားတဲ ဲ့နေရာကိုနှိမ ပ်ပေး ့ အနည်းဆုံး းငါးနှစ် ်မှတစ်ရာလ ဲ့အထိ ကိုယ်နှစ်သက်ရ ရာ package ကိုဝယ်ယူန နိုင်ပါတယ် vot ting ပေးဖို့ ့အတွက် ်ပြ ြပြထားတယ ဲ့နေရာမှာ ှ ကိုယ်ကြိုက်နှစ ်သက်ရာပြိုင် ်ပွဲဝင်ကိုရွ ွေးချယ်ပြီး နှစ်သက်ရာ ာကိုးအရေအတွက က်ကိုကျိုက်နှိပ် ်ပြီး vot ting ပေးနိုင င်ပါတယ် မ မobile မှ ှပုတ်ပေးခ ချင်ရင်နော ာ အမ ဒီ online book k က ာအ အသေးစိတ်ကြည့်ရ ရှုနိုင်ပါတယ် ် ပ ပြည်ပမှ ှ myanmar idင်ဒ ကိုပို့ ့ပေးချင်ရင်တော ာ ဒီ global do t com မှ ာဝင်ရောက်ပို ို့ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင် ရ ာ ် ခန္ဓာ ာသန်စာ ်စိတ်ရှည်လက်က ခုအောဒမင သောက်ကြပါစ စို့ အသားက ကလည်း တွေ အသား လုပ်ရ ရအောင်သဘာဝ ဝရေစုပဲသုံ ံးကြည့်မယ် ဒါလေက ကတော့ da ပါ ကျို သုံး းရက်အတွင်အမဲ ဲစက်တွေလည်းချမ ်းစွာဖယ်ရှားလေ ေးတွေဆို စေ ေပါတယ် သဘာ ာက်ထည ီ ကျေးစ အသိ ိ ဒီအ အစီအစဉ်ကို off icial ac sponsor အ အဖြစ် အရ ရာအားလုံးကို ုအစပြုတဲ ဲ့ city l အိမ်ရာ ာမှကူညီ ီပံ့ပိုးပေး းထားပါတယ် ာ နေ ာ ီရ ဘူ လာ ကြ တွေ များန နေ ေ da း ဒ အ ပြ ြန်လာတာ အ းရ က ပါ ် ေ ေကာ ဖြစ်ထ ဒါကတော့ ့ဒီ ဆယ က ဖ မ မလဲ ကျွန်ရောက်ရှိပြီ ာ ်း အ ဟာ ာ ရ ခွ thr ရ ပါ က မိ ကြီးတောင် ဒီတစ်ပွဲ ဲခွဲ ဲခြား threeီးက ာ အ အားလုံး းရင်ခုန် ်စိတ်လှုပ် ်ရှားစရာအခ ချိန်ကို ရ ောက်ရှိလို့လာ ာပါပြီပြသွ းမှာ အ အခုဆိုလို့ ့ရှိရင်တော့ ့ v voting လိုင်း းလည်း း ပိတ်လိုက်ပါပ ပြီခင်ဗျာ ါ ပါ အဲ ဲ sm နဲ ဲ ဲ online voting တို့ ့ကို အချိုး ကျ စိစစ်တွ ွက်ချက်ထားသ ဲ ဲ voting result လေး း းထ ထွက်ပေါလာခဲ ဲ့ပါပြီခင်ဗျာ ာ ဒီပြိ ိုင်ပွဲဝင်ခြေ ောက်ဦးထဲက က ကဘ ဘယ်သူဝယ်အိမ်ပြ ြန်ရမယ် ဆိုတာကတ တော့ ့ရင်ခု ုန်စိတ် ်လှုပ်ရှားစရ ရာပါပဲ ပြိုင်ပွ ွဲဝင်တွေရဲ့ voting result ကိုမကြေ ေညာခင် ် မနေ့ညက ကသူတို့ ့သီဆို ုယှဉ်ပြိုင်ခ ခဲ့တဲ့ ဟေမန်ဆေ ောင်းသီချင်း းများ ယှဉ်ပြိုင် ်မှုပုံရိပ် ်တွေကို အတူတကွပ ပြန်လည်ခံ ံစားလိုက်ကြရအေ ောင်လားခင်ဗျာ ပါ ့ မနေ့က က toတ ပြိုင် ်ပွဲဝင်တွေရဲ ဲ့သီ ီဆူယှဉ်ပြို ုင်မှိုမှာတော့ ့နော ာစစ်စည်ထူ ဟာ ာဆောင်းအိပ် ်မယ် ချင်လေ ရwo ူ ူရဲ့ချ ် က ကအိပ ်မက်စားညာ ါ လို က အေးမြ ဖြူက ကဒီစောင် သွားတယ် ် က ကဒီဇငb င်ဘာနံနည် ခီး ဲ ထ မ မ မကွဲခင် ်အ အချိန်မ နော ာ သေချင်း တစ် အ အရောက်လာ ရွေ က လ မွ ူးရာက ကအလွမ် ်းကြောင်းဟိန်မှ းနှင့်အ အကောင်းဆုံးသီ ီဆိုယှဉ်ပြိုင င်ခဲ့ကြပါ ါတယ် ဟ ဟ ဟာ စ က ကျေးဇူးတင်ပါ ါတယ် ကျေး းဇူးတင်ပါတယ်ခ ခင်ဗျ ကျေးဇူ ူးတင်ပါတယ် မနေ့ ့ညက က စော သီချင်းမ များနှင့် ့ bီဆo ိုယှဉ်ပြ ြိုင်မှုမှာ ာပြိုင်ပွဲဝင င်ခြ ြောက်ဦးစလုံး းကတော့ ့ ့ခံစားသော ာက်ဝင်မှုအ အားကောင်းကော ာင်းနဲ့ ့သီဆို ုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ ာ ဒါပေမယ့် ့ ဒီပြိ ိုင်ပွဲဝင်ခြ ြောက်ဦးစလုံ းက နောက်တစ် ်ဆင့်တက်ရောက က်ခွင့်ရမ မယ်မရဘူး းဆိုတာက ကတော့ ့ ပရိသတ်ရ ရဲ့ဘောပေး းရွေးချယ်မှုနှ ဲ့ဆုံးဖြတ်တာ ာဖြစ်တာကြောင့် ်ဒီ ီခြောက်ဦး းထဲက က voting အနည်းဆုံ ံးရတဲ့ ့သုံးဦး းကတော့ ့ကျ ျွန်တောရဲ့ညာ ာဘက်မှာမြင်နေ ေရတဲ ့ buttom three လို့သတ်မှ ခံ ်ထားတဲ ခုံ ံသုံးကုန်မ မှာ ာထိုင်ရတော့ ့မှာဖြစ်ပါတယ် ်ခင်ဗျာ ဒီခု ုံသုံးကုံ ်မှာထိုင်ရ ရတဲ့ပြိုင်ပွ ွဲဝင် ်သုံးဦးထဲ ဲက က voting အနည်းဆုံး းရတဲ့တစ စ်ဦကတော့ ့ ့မြန်မာ ာ idol က က ကလည်း ေ နှုတ်ဆက် ်ထွက် ်ခွာသွာ ားရတော့မှာ ာပါ ဒါကြ ြောင့်မို့ ့ဒ ဒီခုံ ံသုံးရုံ ံကတော့ပြိုင် ်ပွဲဝင်တွေ အတွက် ်စိုးရ ိမ်ရတဲ့နေရ ရာဖြစ်ပြီးတော ာ့ ့ဒီ ီဘက်ခြမ်းကတ တော့ ့နောက်တစ်ဆင့ ့်တက်လှမ်းန နိုင်ဖို့ ့သေချ ျာတဲ့ ့စိတ် ်ဇုံဖြစ စ်ပါတယ် ရန်ပုံ ံရွေအားလု ုံးကတော့ ့ botton three မှာ ို မှာထိ ိုင်ချင်မှာမဟုတ ်ပါဘူး နောက်တစ်ဆင့ ်ကိုတစ်ဆင့် ်ပြီးတစ်ဆင့် ်တက်လှမ်းခ ချင်ကြမှာပါ ါ ဒါပေမဲ ် ်roို အနည်းဆုံး းရတဲ့ပြိုင်ပွ ွဲဝင်သုံး းဦးကတော့ ့ ့ မထိုင် ချင်ပေမယ့ ့်လည်း း းသောကြာ ာနေ့ညတ တိုင်း ထိုင်ခိုထိုင်း းရတော့မှာဖြစ် ်ပါတယ်ခင်ဗျဟု အခု အ ုပြိုင်ပွဲဝင်တွေ ေရဲ့ ့ voting res sult လမ်း း ကျ ျွန်တော့ဆီမှာ ာရှိနေပါပြီ ီ အ အားလုံး းသိ ိချင်နေလောက်ပ ပြီလို့ထင်ပါ ါတယ်ခင်ဗျ က ကျွန်တော အခု ုကြေ ေညာဖို့ ့အတွက် ်ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးကို ဖိုဖိ ိတ်ခေါပါတော့မ မယ်ခင်ဗျာ ရ အစ စ်ကိုဖိတ်ခေါမယ ယ်ပြိုင်ပွဲပြီးနှ တစ်ဦးကတော့ န်တော ာ နော ဟုတ်ကဲ့ပါ ါ ဒီနှစ်ဦး းအတွက် ကျွန်တော ာတို့ရဲ့ ့ ဒိုင် ်တွေရဲ့စကားသ သံကြားချင်ပါတယ် ် မောပြော ာပေးပါဦးဗျ သားဘယ်ဂျပ သမ မီး း က သားရော ာသမီးရောနှစ်ယော ာက်စလုံးက က ပြိုင်ပွဲ ဲစပြီးတ တော့ ့ i ကတည်းကဒီ ီနေ့ဒီအချိန် ်ထိ ိတောက က်လျှောက်ပြိုင် ်ပွဲဝင်လာ ာတဲ့ ့အချိန် ်တိုင်းအချိန် တိုင်းမှာ ာ က ကိ ိုယ်ပြိုင် ခွင့်ရတဲ့သ သီချင်းအပေါမှာ ာအမြဲတမ်းစိတ တ်ဝင်တစား းနဲ ကြိုးစား းခဲ့တာကို သ သိပြီးပြီ အသိ ိအမှတ်လည်းပြု ုတယ် ထင်ထင် ရှားရှားလည်းတွ ွေ့ခဲ့ရတယ် ဒီပြိုင်ပ ဒ ဒ ပွဲနဲ့ပတ်သက် ်ပြီးတော့သ သားရောသမီးရဲ ဲ့စိတ်ထဲမှာ ာဘယ်လောက်အထိ ိ ိတန် ်ဖိုးထားတ တယ်ဆိုတာ ာကို ု သား းသမီးရောနှစ်ယ ယောက်စလုံးပြိုင် ်ပွဲဝင်တဲ့ အချိန်တွေမှာ ာ ာဖြစ်ပ ပေါနေတဲ့ ့မျက က်နှာမူ အရစိတ်ခ ံစားချက် ်သီချင်းအပေါ ါမှာ ာခံစား းပြီးတော့သ သီဆိုတဲ့ ့ ့ အမူအရာ ာဒါတွေ ေအားလုံးကို ုကြည့်ခြင်းအားဖြင င့် ်ဘယ်လောက်ထိ ဒီမyanma ar အပေါမှာ မ မျှောလင့ ့်ချက်ကြီးလ လည်း ဘယ်လော ာက်ထိ ိ ရည် ်ရွယ်ချက်ကြီး းလဲဆိုတာမြ ြင်ပါတယ် သိသ သာထင်ရှားခ ခဲ့တယ် အကောင်းဆုံး းလည်းအမြဲတမ် ်းကိုယ့်ရဲ့အ အကောင်းဆုံးအမ မြဲတမ်းကြိုးစ စားပြီးပြိုင်ခဲ့ ့တာကိုလည်း းတွေ့ပြီ ီးပါပြီ အဲဒီတော့ ့ ့ပြိုင်ပွဲ ဲထုံးစံ အတိုင်း း voti ing နဲ ဲ့သ သွားရတာဖြစ် ်တဲ့အတွက် ်မ မနေ့ကပြော ာခဲ့သလိုပဲ ဲ တစ်ယောက်က ကအားပေ ေးတာနဲ့ကိုယ့် ်ရဲ့အောင်မြင် ်ခြင်းပါပဲ ဲ တစ်ရာလုံ ံးအားပေးတာ ာလည်းအောင် ်မြင်ခြင်းပါ ါပဲ အဓိကက တော့တစ်ယောက်တ တည်းအတွက်ပဲဖ ဖြစ်ဖြစ် ်အရက်ပေါင်း းများစွာအတွက က်ပဲဖြစ်ဖြစ် ်ကိုယ် ်ဖန်တီး းတီထွင် ် ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အနုပညာအရေ အရည်အသွ ွေးက ာ အကောင်းဆုံ ံး တစ်ခု ုတည်းသောအကော ာင်းဆုံးကိုယ့် ်ရဲ့ ့တစ်ခုတည်းသော ာအကောင်းဆုံးသ သာဖြစ်ဖို့အရ ရေးကြီးတာပါ ါ ဟု ဟုတ်ကဲ့ပါ ါ ကျေးဇူးအမျာ ားကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟု ုတ်ကဲ့ ဒီ ဒီပြိုင်ပွဲ ဲဝင်နှစ်ဦး းရဲ့ ့ result တွေ ေကိုမကြေ ေညာခင်မှာ ာ ာမ မနေ့ညက ကသူတို့ရဲ့ ့သီဆိုယှ ှဉ်ပြိုင်မှုနှင့ ဲ့ပတ်သက်ပြီးတော ာ့ဒိုင်တွေ ေရဲ့သုံးသပ ်ချက်တွေကို ု ပြန်လည်ပြီးတော ာ့ပြောပ ပြပေးချင်ပါတ တယ်ခင်ဗျ ် ဘယ်ဂ ညီလေးရဲ့ bီ ီဆိုယှဉ်ပြို ုင်မှုနဲ့ပတ တ်သက်ပြီးတော့ ့ ့မ မနေ့က က မက်မော ာပြောသွားတာက ကတော့ ့ ဒီသီချင်း းတစ်ပုဒ်လုံး းမှာ ာ ကို က ုတောက က်လျှောက်ဆို ုသွားတဲ ့ပုံ ံစံက ကစတိုင် ်တအားဖြ ြစ်တယ် အ အမြင့်အသံတွေ ေတိုင်းရ ရောက်တယ် ဒီ ီဇင်ဘာနံနက က်ခင်းဆိုတဲ ဲ့နေရာ ာနှစ်နေရာမှ ှာ ာနှစ်နေရ ရာစလုံ းကို ု ု ဘာလို ့ po နဲ့ ့ပဲဆိ ိုသွားတာလေ ဲလို့ ့မေးခွန်းထုတ တ်ခဲ့တယ် ို တစ်နေရာ ာကိုတွန့ ်ပြီဆိုပြီး းနောက်တ တစ်နေရာကို ုဖွင့်ပြီ းဆိုသင့်တယ် ် နယ်သံတွေ ေအကုန်လု ုံးထိတယ် ် စီးမျောန နဲဝေပြီး း ဆိုသွားတ တာတွ ွေ့ရတယ် လို့ ပြောသွာ ားခဲ့ပါတယ် အာ မဖြူပြော ာသွားတာက ကတော့ ့ က ဒီပြိ ိုင်ပွဲမှာ ာလာပြိုင် ်ကတည်းက က အရ ရမ်းစွန့်စ စားတဲ့က လေးဖြစ်တယ် ဒ ဒီ level မ မှာဒီလ လိုစွန့ ်စားမှု ုကိုလို ုအပ်တယ် ဒါ ါမှာက အရမ်းလှ ှတဲ့ဘယ်တို ုင်ကောင်းကောင် ်းရှိတယ်လ အရင် ်အပတ်က ကတော့ အဲ့ဒီအသံကိုကောင်း ိုကောင င်းမပြနိ ိုင်ခဲ့ဘူး ဒီနေ့က ကသားရဲ ့ဘယ် ်သံကဘယ်လောက က်လှတယ် ်ဆိုတာကို ုပရိသတ တ်တွေကို ုသက်သေ ပြနိုင်တယ ဲ့နေ့လိ ို့ပြောချင် ်တယ် ဒီသီချင်း းမှာ ာ ကိုခ ခဏခဏ ဏကြာ းနေရပေ ေမယ့်ထပ ်ကြားချင်တယ ယ် ကလည်း းရှာမ မရ ရဆိုတဲ့အ အသံမျိုး းရှိတယ် ချီးကျူ ူးသွားခဲ့ပါတ တယ် အခုလကပြောသွာ းတာကတော့ဗaja အကြ ြောင်းကို ုချီးကျူးပ ပြီးတော့အမ မွန်းတင်ပြီ ီးတော့ကuုလ ပြောနေ ေဖို့မလို ုပါဘူး ပွ ွဲတိုင်းပွဲ ဲတိုင်းမှာဗij ရဲ ဲ့ skill ကို ုကျွန်တောတို့ ့ သုံးယောက်လုံ ံးရော ာပရိသတ်တွေရောသိပြီ ိသား းပဲ ကိုယ် ်ရွေးချယ်ထား းတဲ့လမ်း ကိုအကောင်း းဆုံးလျှောက က်ပါလို့ ့ပြောသွား းခဲ့ပါတယ် ညီမလ လေးရဲ့သီဆို ုယှဉ်ပြိုင်မှုနှင ဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ့မနေ့ကဒိုင င်တွေသုံးသပ် ်သွားတာကတော့ ့မဖြူပြော ာသွားတာက က တကယ့် ်အသက က်က key change လိုက်တဲ့နေ ေရာမှာလုံ ံးဝအံ ံ့သဩသွား းလောက်အောင် ်လုပ်န နိုင်တယ် ညီမ မလေးပုံစံ ံနဲ့ဆိုသ သွားနိုင်တယ် ့သီချင်း းပေါမှာ ာကံစား းသက်ဝင်မှု ုကတော့ပြောစ စရာမလိုတော့ ့ပါဘူး သ သီချင်းတစ်ပု ုဒ်ချင်းစ စီမှာ အသက် ်သွင်းပြီးတော ာ့ astastens ရဲ့ပုံဖြစ ်အောင်လုပ်နိုင် ်တာအ အပတ်တိုင်းမှာတွေ့ရတယ် ဟုတ ဒ ဒီတစ်ပါ တ်မှာအစ်မ မအရမ်းသဘ ဘောကျတယ် လို့ချီးကျူး းသွားပါတယ် ် ဘူးလည ည်ပြောသွားတာက ကတော့ကျွန်တောတို ု့သုံးယောက် ရဲ့အက ကြိုက်ဆုံးနေရာ ာလောန နေရာလေးတွေ ေကတော့ k k key ချိန်းတဲ့န နေရာလေးပါ music က ကတော့လုံးဝ ဝကြွေးလောက်တယ် ် အဲ့ဒါကို ု က က ကလည်း း းလ လိုက်လျှောင်နို ုင်တယ် နောက်ဆုံး cr က ကအရမ်းမိုက် ်တယ်လို့ချီး းကျူးသွားပါတယ် ် မတင်ဇ ဇာမောပြောသွာ ားတာကတော့ ့ အb သံကထူး းခြားတဲ့အပြင် ်ဒီနှ ေ့ထပ်ပြီးတွေ ့လိုက်ရတာက ကတော့သမ မီးရဲ့အသံ ံမှာ ာဂရုဏာ ရသပ ပါတဲ မိရဲ ဲ့အသံမှာ ာဆွ ွဲဆောင်တာ ာလည်းပါတယ ယ် သီချင်းကို ုစည်းကမ်း းတကျလည်း းဆိုတတ်တယ် ကြိုးလည်းကြိုး းစားတယ် အ အပတ်စဉ်တိုင်းသီချင်းက ် သ မီးဖြစ်သွား းတော့ ့သမီးက ကသီချင်း းဖြစ်သွားတယ် သမီးက ကနှုတ်တွေကို ုအမြဲတမ်း းဂရုစိုက်ပြ ြီး ဆိုသွားတာတ တွေ့ရတယ် ဒါပ ပေမယ့်အစ ပိုင်းလေးမှာ ာတစ်ချက်ကလေး းပဲ ဲယိုင်သွား းတာတွေ့ရ ရတယ်လို့ ့ ့ချီးကျူ းစကား းဆွဲသ သွားခဲ့ပါတယ် ဟ ဟ ဟ သူတို့ရဲ ဲ့ result တွေ ေကို ုကျွန်တော ာကြေညာပ ပေးပါတော့မယ်ခင င်ဗျ မီးလေးတစ စ်ချက်လောက်မေ းပေးပါဦး ာ မ မြ ြန်မာတစ်နိုင င်ငံလုပ းတွေ ဲ ဲ တစ်ကမ္ဘာ ာလုံးက ကပရိသတ်တွေရ ရဲ voting g result အ အရ သူတို့နှစ်ဦ ဦးထဲက က ကဘယ် ်သူက က စိတ် ်ဖြစ်ပြီးတော ာ့ ့ဘယ်သူက က က bottom threeီ မှာ ာ ာထိုင်ရ ရတော့မ မလဲဆို ုတာ ာ ာ ရင် ်ခုန်စရာပ ပါခင်ဗျာက အင်း က ပြိုင်ပွဲ ဲဝင်ကလည်း း းခြောက်ယောက် three ကလည်း းခုံသုံးကုန ံဆိုတော့ အ ပြိုင ်ပွဲဝင်အချိ ိုးကျရ fifty fif ဖြစ်နေ ေပါပြီ ပါ batgem s နောက်တစ် ်ဆင့်ကိုလုတ် ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ်တက်သွားမ မလား အာ ပဲ နောက်တ တစ်ဆင့်ကို ု ု လုတ်လွတ် ်ကြွတ်ကျွတ်စ စve ဖြစ်သွာ ားမလားဆို ုတာ ာ အားလုံးနဲ ဲ့အတူ ူရင်ခုန် ်စိတ်လှုပ်ရှား းရပါတယ် လ ရ မ မြန်မာ ာတစ်နိုင်ငံ ံလုံး းရဲ s ser နှင့ ဲ့ on်လိုင် အ အရ ပါ ာ ာ ငါ အ aster dေါ ဆုံ ပထမဆုံ ံး အင် buttm three ကိုထိုင်းရ ရပါမယ် ု စ ဟ ဟုတ်ကဲ့ပါခင ဟ င်ဗျာ အ အခုဆိုရင အ င်တော့ပြို ုင်ပွဲဝင်န နှစ်ဦးရဲ့ ့ ့ voting re esult ကို ုကြေညာ ာပြီးပါပြီခင်ဗ ဗျာ bottom th hree မှာထ ထိုင်ရတဲ့ ့ပြိုင်ပွဲဝင် ် ်တစ်ဦး း း ထ ွက်ပေါလာပါ ါပြီ တစ်ပတ်နဲ့တ တစ်ဖက်ကတော့ ့ မ မထင်မှတ်တဲ့ ့ result တွေကတ တော့အမြဲတမ်းထ ထွက်ပေါနေကြ ြပါပဲ ဟု ခဏန နေရင်တော့ ့နောက် ်ထပ်ရင်ခုဏ် ်စရာကောင်းတဲ့ ့ result တွေနဲ ဲ့အတူကျွန်တေ ောပြန်လာ ာခဲ့ပါမယ်ခင ်ဗျာ က အေ ီအစီအစဉ်ကို ု offic cial sponsor အ အဖြစ် ်ခန့္ဓာသန် ်စွမ်းစ စိတ်ရွှင်လန်း းဖို့အော ာဒါမင်းကြည် ်မှာကူညီ ီပံ့ပိုး ပေးထားပါတယ် ် ် ခေ ေတ်မီထို ုင်ခံ့နဲ့ ့ပုံဒီဇိုင် ်းသစ်နဲ့ပြီ ီတိထိသ သင့်္ကြီ ဝန်ဆောင်မှု ုအန္တရာယ်မှာ ာမပျက်စီ ီးရလေ ေကာကွယ်ပ ပေးတယ် မှာ ဘာ ဟောဒီ ီမှာ တယ် သိချင င်ရဲ့အ အကောင်းဆုံး မောင်းနှင်ကိုစ စွမ်းအားကိုသ သေခံစားနိ ိုင်သ မရပ်ပ ထွ သွားမယ် myanmar idol်ဒေါ ကိုအားပ ပေးတယ် ပရိ ိသတ်တွေအတွက က် online င်းကနေ ေကိုယ်ကြိုက်နှစ် ်သက်တဲ့ပြိုင် ်ပွဲဝင်တွေကို ု vote ပ ေးချင်တယ်ဆို ုရင်တော့ ာ ပ ပထမဦးဆုံး းအနေနဲ့ ့ sear rch box မှာ ာ hash and ဒီ online bote ကို ဗိုက်ထည ည့်ရပါလေ လာ လာ ပါ ို ပြည်ပရု ောက်နေတဲ့ myanm ်မာအိုင်ဒေါ ါပရိသတ်တွေ အတွက် ်က ကိုယ်ကြိုက်နှစ် ်သက်တဲ့ပြိုင် ်ပွဲဝင်ကို ု vot ပေးပြီး အားပေးလို့ ့ရအောင်ဒီ ီနှစ်မှာစ စီစဉ်ထားပါ ါတယ် ဘယ်လို ု vot ပေးရမ မလဲဆိုတော့ ့ ပထမဦ းဆုံးအနေနဲ ဲ ဖo ုန်း applicationေ ကို ု download ဆွ ွဲပေးရယူ ူပါ ် download ဆွဲပြီးသွားပြီ ီဆိုရင်တော့ ့ ့ star application လေးကိုဝင်ပြ ြီး းဖုန န်းတိုင်မှ ှတစ်ဆင့် ် ်စတာ မှာ s fouu ဒါ ါမှမဟုတ် o page မှာ ာရှိတဲ့ myanmar idol် က ကိုနှိပ်ပါ လ myanmar မာ idol အစီ ီအစဉ်ကိုစာ ာမျက်နှာပေါ ါလာပြီဆိုရင င်တော့ ့ ပုံ ဆိ ိုတဲ my yanmarာ idol နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ့အချက်အလက်များ းကိုမြင င်တွေ့ရမှာ ာဖြစ်ပါတယ် မ မo ဆိုရင်ဘar ာလေးကိုရွ ွေးချယ်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သ သက်တဲ့ပြိုင်ပွဲ ဲဝင်ကို ရွေးချယ်ထt ို့ပေးလို့ရ ရပါတယ် က ကြ ြိုက်နှစ်သက်သေ ေပြိုင်ပွဲတွေ ေကိုရွေးချယ် ်ပြီးပြီဆိုရ ရင်တော့ ့မိ ိမိပေးလို ုတဲ့ပုတ်အရေ ေအတွက်ကို quality ဆို ုရင်ဘာမှ ှရိုက်နေပြီးတ း confir နဲ့ အတည်ပြုပါ့န က ပ ပေးချင်တဲ့ voting အရေ ေအတွက်ကိုအ အတည်ပြုပြီးပြ ြီဆိုရင်တော့ ့ ့လိုအပ် ်တဲ့ payment အချက်အလက်များကိ ိုဖြည့်ချင်ပေ းတယ် continue payment ကို ုနှိပ်ပေး ကိ ိုယ်ကြိုက်နှစ်သက် ်တဲ့ပြိုင်ပွဲ ဲဝင်တွေကို အောင်မြင် ်စွာနဲ့ vote ပေးနိုင်မှ ှာဖြစ်ပါတယ် ် crystaloတ ကြည်လင် ်တောက်ပဖို့ ့အတွက်လျှို့ဝှက က်ချက်က pra ရဲ့ refh cus microso သ အသားအရ ရေဝင်းပစေ ေတဲ့အာဆိသ သင်နေတဲ့အဆင့ ့်မြင်းခွာရွက် ်အစည်အနှစ်တွေ ေကအရေပြ ားအတွင်းပိုင်း းဆင်ပေါထိ ိစိမ့်ဝင်စာလ ယ် သာမန်ကြီး ်လေဦးမဟုတ်ဘ ဘဲခrystal က တောက် r c micro အ အသင်းအားလု ုံးနဲ့အထိုက်တန န်ဆုံးမှာ liv yer s foundat tion အ အသားရောင်နဲ ဲ့အသားအရေကို ုစ်ကျက်တွေ ေကျစေ ချွေးပေါက်ကင်း းပြီး အဆီမပြန ်ဘူး မ နေက မ မှာပဲရနိုင င်တယ် t and to foundatio on မ မြန်မာ season four ရဲ့ ့စိတ်လှုပ်ရ ရှားစရာ re esult show ကနေပြန န်လည်ကြိုဆို ုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ အခု နောက်ထပ်ရ ရင်ခုန်စိတ် ်လှုပ်ရှားစရ ရာကောင်းတဲ့ ့ result တွေကိ ိုပ ပြန်လည်ပြီးတော့ ့ ့သယ်ဆော ာင်လာပါပြီခ ခင်ဗျာ နောက က်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင င်နှစ်ဦးကိုဖ ဖိတ်ခေါချင်ပါတ တယ်ခင်ဗျာ သူ ူတို့ကတော့ ာ yoော ီ မူးဘူ ူးလား ဟု ုတ်ကဲ့ ဒီ ီပြိုင်ပွဲဝင် ်နှစ်ဦးအတွက က်မဖြ ြူရဲ့အမြင်လေ ေးကိုပြောပေးပါ ါဦးခင်ဗျာ ့ ရူးခါ ါနေတဲ့မု ူးလရယ် ရ ရိုးသားတဲ ဲ့ရောကြည ည့်ရယ် ော အဲ့ဒါ ါ သား းတို့နှစ်ယောက်အက ကြောင်းကိုစဉ်း းစားလို့ရှိရ ရင်အဲ့ ့ဒီစကားလုံး းလေးတွေနဲ့အစ်မ မအမြဲတမ်းတ တွဲပြီးတော့မြ ြင်မိတယ် ် အဲဒီ ီရူးခါ နေတယ်ဆို ုတာက အနု ပညာသမ မားမှာအရ ရမ်းလိုအပ် ်သလို ု ရိုးသားတယ ယ်ဆိုတ တာကလည်းအနုပ ပညာသမားတစ စ်ယောက်မှာအရမ် ်းလိုအပ်တယ ယ် နော အဲဒီတော့ ့ ့အ အဲ့ဒီနှစ်ခု ုစလုံး းကို ု ထူးခြားစွာ ာပိုင်ဆိုင် ်နေတဲ့သား းနှစ်ယောက်စလု ုံးကို ု အစ်မတိ ို့ကတော့ဘယ် လက်လွှတ်ချင် ်ပါ့မလဲ ု ဘာပြောရမှန်း းတောင်မသိတော့ပ ပါဘူး အစ်မ မတို့ကတော့ ့ မနေ့က ကသားတို့ ့အတွက်ကိုအ အနုပညာန နဲ့အကဲဖြ ြတ်ပြီးတော့အမ မှတ်ပေးခဲ့ ့ပြီးပြီ သာ ားတို့ရဲ့ ့တန်ဖိုး းတွေကိုအစ်မတို့ ့ကရေးမှတ် ်ထားပြီးပြီ သားတို့ ့သမီးတို့တစ်ယော ာက်ချင်းစီက ကအ အစ်မတို့ရဲ့ခ ချက်ထဲမှာဂု ုဏ်ထူးထွက်တဲ့ ့ကလေးလေးတွေ ေဖြစ်နေပြီးပြီ ီ ဒါ ါပေမယ့်ပရိသ သတ်ရဲ့ခံစာ ားချက်ရယ် ့ပရိသတ် ်ရဲ့ ့ အာ ားပေးမှုရယ ် ပရိသ သတ်ရဲ့ ့ ့ voting နေ ဆိုတာ ကလည်း းကိုယ် ်လျှောက်မယ့်အနု ုပညာလမ် းမှာ ာအင်မတန် ်ကိုအရေးက ကြီးတဲ့အချက် ်ဖြစ်တယ် ကိုယ့် ်အတွက် ် တကယ ်ပဲလေန ောက်မှာလက် ်ပါပြီးတော့ ့အားပေးမှု ုဆိုတာ ာရှ ှိမှအ အနုပညာ ာသမားတစ်ယောက က်ဟာ ာ ရေရှည်အက ကြာကြီးဆက် ်ပြီးတော့အန နုပညာလမ် ်းခရီးမှာ ာရှင်သန် ်ရပ်တည်နိုင် ်မှာ အဲ ဲ့ဒီအဆုံး အဖြတ်ရဲ့ ့ ့ ဥပမ ာပုံစံ ံငယ်တစ်ခု ုကိုဒီနေ့ည ညသားတို့ ့တွေ့ရမှာ ာ သူတို့ ့ဆုံးဖြတ်ပေး းတဲ့ဥစ္စာက ကသာ ားတို့နောက်တ တစ်ပတ်မှာဆ ဆက် ်ပြီးဒီပြို ုင်ပွဲတွေမှာ ာရှိနေမယ်မ မရှိနေဘူး းဆိုတာက ကို ု အကဲဖြတ် ်ပေးမှာ ဒါ ါကိုအလေး းထားရမယ် ဘ ာပဲဖြစ်ဖြစ် ်လက်ခံ ံရမယ် ့ ဘာပဲ ဲဖြစ်သည်ဖြစ် ်စေ ခ ခံစားစ စရာရှိလို့ရှ ှိရင်ဝမ်းနည်းစ စရာရှိရင်လည်းဝ ဝမ်းနည်းလိုက် ် ဒ ဒါပေမယ့် ်ဒါအဆုံး းမဟုတ်ဘူး းဆိုတာကိုမှ ှတ်ထားလိုက် ် သ သားတို့တန်ဖို ုးတွေကအကြီး းကြီးရှိနစ်န နေပြီးပြီ ပရိသတ်တွေ ေအများကြီးကလည် ်းတစ်ကမ္ဘာလုံးက ကသိပြီးနေ ေပြီးပြီ ီ အိုကေ ေ ဆိုတော့ ့နှစ်ယောက်စလုံ း pl thank မ မဖြစ်ဘူး ဟုတ် ်ကဲ့ပါခင်ဗျ သူတို့ရဲ့ ့ resul lt တွေကိုမက ကြေကြာခင်မှ ာ ာမနေ ေ့ကသူ ူတို့သီဆို ုယှဉ်ပြိုင်မှုန နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော ာ့ ့ဒိုင်တွေ ေရဲ့သုံ ံးသပ်ချက်တွေ ေကို ုပြန်ပြ ြောပြပေးချင် ်ပါတယ်ခင်ဗျ ီ ီယောဂီ ီ ီယောက ဂရက်သီဆိ ိုယှဉ်ပြိုင်မှ ှုနဲ့ပတ်သက်ပြီ ီးတော့မနေ ့က က ဒိုင်တွေ ေ ေ သုံးသပ်သွားတ တာကတော့မ မဖြူပြောသွားတာ ာကတော့ ့ ့ယောဂီရဲ ဲ့အားသာချက ်ကသီချ ျင်းဆိုတဲ့အခ ခါကျရင် ် ်မာ ာရာမပါဘဲ ဲနဲ့ရ ရိုးသားတယ် ဲ တချို့ ့သီချင်းတွေကြ ျရင်တော့ ့ကိုယ်မ မကျွမ်းကျင်ပေ ေမယ့် ်ပါယ ပါရ ရတဲ့အခါတွ ွေပညာ သုံးရတဲ့ အခါတွေ ေကန နွဲ့ကလ လေးကနဲ့ ့ဆိုရတဲ့ ့သီချင်းတွေ ေ ဟ ဆိုရွား ရနိုင်တယ် အဲဒီ ီအခါကျရ ရင် ်အားနည်းန နေမှာကိုစိတ တ်ပူတယ် အခုသီချင်းမှာကျတော့ လွ ွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြ ြီးတော့ဒီသီ ီချင်း ကိုယ်နဲ့ ့တစ်သားတည်းဖြ ြစ်အောင်ဆိုသွား းတာတွေ့ရတယ ယ်လို့ချီးကျ ျူးပါတယ် ို ကိုယ်လည်းပြော ာသွားတာကတော့ ့ဒီသီခ ချင်းကိုကြည့ ်ခြင်းအားဖြင့် ် ်တစ်ရာရာခို ုင်နှုန်းတောင် ်ပေါဟံ ပေ ေါက်အောင်လို့ ့ဆိုနိုင်တဲ့ ယောဂီကို ုစတွေ့တ တုန်းကယော ာဂီရဲ့ ့မျက်နှာနဲ ဲ့ပုံစံက ကသူရဲကောင် ်းတစ်ယောက်လို ုပါကြောနေ ေတယ် ဒါပေမယ့ ့် ဒီသီချင် ်းမှာ ာယောဂီ ီကအရမ မ်း stree ဖြစ် ်တယ် သီချင်းတွေ ေလည်းလိုက်ဖက်တယ ယ် ကာ ာတာလေးကလည်းချစ စ်ဖို့ကောင်းတယ် ်လို့ချီး းကျူးသွားပါတယ် ် မတင်ဇာ မောပြောသွားတာ ာကတော့ ့ ဒီသီချင် းဆိုနေ ေတဲ့အချိန် ်မောင်လေးရင်ထ ထဲမှာရှိနေ ေတဲ့သဘော ာဖြူ ူဆင်း းတဲ့သူဌေ းလေးကိုမြင် ်ရတယ် က ကပြီးတော့ဆို ုသွားတဲ့ ့နေရာလေးဆိုရင်သီချင်း ူးပေါ အ အသက်ပဲ ဟ ဟ ဲ ပြီးခဲ့တဲ ့တစ်ပတ်က ကဆိုးသွားတာ ာထက်ဒီတစ စ်ပတ်ဆိုသွားတ တာပိုကြိုက် ်တယ် နားထော ာင်နေရတဲ့ ့ပရိသတ်ကိုခ ခံစားမှု ုတွေကိုပေး းစွမ်းနိုင်တဲ့ ့မောင်လေးဆို ုတာကိုကြည့်ပြီ ီးတော့မီးပုံပွ ွဲကိုရောက် ်သွားသလိုခံ ံစားရတယ် zog စစ ကြည်ကြည် ်လို့ ့ချီးကျူး းစနောက်သွာ ားခဲ့ပါတယ် မူ ူးလာ ညီ ီလေးရဲ့သီ ီဆိုယှဉ်ပြိုင် ်မှုနဲ့ပတ်သ သက်ပြီးတော့ ့မနေ့ ့ညက က ဒိုင်တွေရဲ့သုံ ံးသပ်ချက်အရ ရဦးလတ်ပြော ာသွားတာကတော ာ့ ့သ သားရဲ့ natural ကပျောပြောနေ တ်တ တယ် ဒါပေ ေမယ့် ် သီချင်း းဆိုလိုက်တယ ဲ့ ့အခါ ါမှာတော့တစ် ကယ့်ကိုလion င်းရောတစ်ထောင် ်လိုပဲ ဲ ဒီညအ အတွက်ဆို ုသွားတဲ့အပ ပေါပြောရမယ ယ်ဆိုရင် ် page က ကတော့ roc ck page ပဲ ဲလုံးဝပြ ြည့်စုံတယ် အင် မတ တင်ဇာမောပြော ာသွားတာကတော့ ့မိုးလာကတ တော့နောက်ဆုံးပိ ိတ်အိတ်နဲ့တွယ ဲပါပြီ မောင်လေးဆို ုသွားတာက ကသီချင်းနောက က်မှာမောင်လေး းကတစ်ချပ်တည ည်းပါတယ် သီ ီချင်းကိုလည်း း အစက ကနေအ အဆုံးကောင်း းကောင်းဆွဲ ဲခေါသွားနိုင် ်တယ် အစာလေး းနှစ်ကြောင်းပဲ ဲနည်းနည်းလေး ယိုင်နေတဲ့ note n တွေကိုက ကြားလိုက်ရတယ် နောက်ဆုံးအဆုံး းသတ်မှာတော့ ့ page e ကိုသဩllု ားတာအရမ် ်း းကောင်းပါတယ် အကြိုက်ဆုံးပါပဲ ဲဒီလို ုချီးကျူးသွားပ ပါတယ် မ မဖြူပြောသွ ွားခဲ့တာက ကတော့ ့ performanc ce အရမ်းကေ ာင်းတယ် rocke er perform မှာ ာယူးခ ခါနေတဲ့မို ုလာကိုတွေ့ရ ရတယ် အဲဒီလ လိုမျိုးကိုမြင် ်ချင်တာ လို့ချ ျီးကျူးစကား းဆိုသွားခဲ့ ့ပါတယ် ဒ ဒ ဒ ဒီတော့ ့ ့ မူးလာ ာနဲ့ ရ ရော ရဲ ဲ voting result တွေ ော ာဘယ် ်လိုဖြစ်သွား းမလဲ bot three ရဲ ဲ့ ့လွတ်နေတဲ့ ့လေ ေရာမှာ ာ ာသူဟာထ ထိုင်ရမလဲ တ safe ဖြစ်မလဲဆိ ိုတာ ါ ရင်ခုန် ်စရာပါ ကြေညာ ာပေးပါတော့မယ် ်ခင်ဗျ မီးလေး းတစ်ချက်လောက်မှိတ တ်ပေးပါဦး ရ အ ဲ ပါတယ ယ် သေခ ချာပါတယ် ဒ ဒီနှစ်ယောက်တည ဲမှာလည်း း းမှာ တစ်ယောက် ်ကလည်း tw three ကို ု ထိုင်ခ ကိုထိုင်ရမှာ ာပါ လ မူဘ ဘူးလား ဖြစ်မလား ယော ဖြစ်မလား ဆိုတာ ာ ာ ာ ရင်ခုန်စ စရာပါ ပါ ဒီ borrom three ကိုထိုင်ရမ ယ့်သူကတော့ အွ ကျွန်တော ာကြေညာပ ပါတော့မယ် ်ပါတ bottom three ကိုထမ င်ရမယ့်သူက ကတော ာ ဲ ဒီ မ ညီလေးတွေ မ မိုလာနေပါဦး တစ်နိုင်ငံ ံလုံးက ကပေ voting re esult အရ ရ မ မူးလာ အချေ ်နယ်အရပ်ရပ် ်တွေက မျိုးစုံ ံဖြစ်သွားနိုင် ်တာပေါ့ အင်း ပါ ဟုတ် ်ကဲ့ပါခင်ဗျ အခုဆိုရင် ်တော့ bottor three မှာထိ ိုင်ရမယ့် ်ပြိုင င်ပွဲဝင်နှစ စ်ဦးပေါ ါထလာခဲ့ ့ပါပြီခင်ဗျာ နော ာက်ဆုံး းထိုင် ်ရမယ့် ် ် buttom three တစ်နေ ေရာမှာဘယ်သူ ူထိုင်ရမလဲ ဲဆိုတာလည်း းဆက် ်လက်ရင်ခုန် ်စောင့်မျှောက ကြည့်ရှုရင်းနဲ ဲ့ခ နေပြန်လာခ ခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျ ျ ာ ကျွနုပ ်ကိုယ်တိုင ်ကြိုးစား းပြီးပ ပထမဆုံး းဝယ်ခဲ့တဲ့အ အိမ်လေးမှာ ာခြေ ေလှမ်းစတ တင်ခဲ့ပြီ ီးကျွန ်တောချစ်တယ ဲ့သူငယ် ်ချင်းတွေ ေမိသားစ စုတွေနဲ့အ အတူ အခုဆို ုကျွန် ်တောကိုယ်တိုင် ကျွန်တော့အိပ်မ က်တွေ ုယုံက ကြည်မှုရှိ ိရှိအကောင်အ အထည်ဖောနိုင် ်ခဲ့ပြီး အဓိက ကကတော့ ့သူ့ကို ုစတွေ့တဲ ဲ့နေရာလေ ေးပေါ အဲ့ ့ဒါကြောင့် ်ဒီန နေရာလေးက ကအ အရာအား းလုံးအစပ ပြုခဲ့တဲ့ ့နေရာလေ ေးပါပဲ ဲ music fee တွေဆိ ို myanmar idolဒ season f four မှ ှကကို ုယ်ကြိုက်နှစ်သက် ်တဲ့ပြိုင်ပွဲ ဲဝင်တွေကို ု s sms မ မှတစ်ဆင့် ် packa age များဝယ ယ်ယူပြီး vote ပေးနိုင်ပါတယ် ဲ s sms မှ ှမဲဝယ ယ်ယူချင်ရင်တေ ော့ ာ ငါး းမှစ်ဆိုရင် ် point five ဆယ် ်မှစ်ဆိုရင င် fitem နှစ စ်ဆယ်နဲဆို ုရင် twenty t င င င ငါးဆယ်နဲ့ ့ဆိုရင် point f တစ်ရာ ာနဲ့ဆိုရင် ် bye one hundred h ငါးရမယ ယ်ဆိုရင် ် five hundred လို့ ့ရိုက်လိက်ပြီ ီ seven seven zero ze ero ထံသို ု့ပေးပို ု့ဝယ်ယူနိုင်ပ ပါတယ် အ အs sms က ကနေတစ်ဆင့် ်ကို ုယ်ကြိုက်နှစ်သက် ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝ ဝင်ကိုမဲ ဲပေးချင်ရင်တော ာ့ ့ပြိုင် ်ပွဲဝင်ရဲ့ vot ting နံပါတ်သု ုတ်လိပ်မူပြီး း မိမိ ိပေးပို့လိုသု ာ voting အ အရေအတွက် o one five တန်း fifty o one hundreတွက်မျ ျားအပြင် ်မိ ိမိကြိုက်နှစ် ်သက်ရာမဲ အရေအတွက်နံ ံပါတ်ကိုရိုက်နှိ ိပ်ပြီး းပေးပို ့မဲပေးနိုင် ်ပါပြီ package e မဝယ်ပဲ ဲမဲပေးမယ်ဆို ုရင်တော့ ့တစ စ်ကြိမ်ကိုဓာတ်ပ ပုံနှုန်းနဲ့ ့မဲပေးရမ မှာဖြစ်ပါတယ် ် ့ဝယ်ယူထားတဲ ဲ့လက်ကျန်ပဲ ့အရေအတွက်ကို ုစစ်ချင်ရင်တေ ော့ ့ဘီလ ီယာလုံးရိုက် ်နေပြီး sever sev ven seven zero zero ကို ုပေးပို့စစ် ်ဆေးနိုင်ပါတယ ယ် တေ ောင်သူလ လယ်သမား းဦးကြီးမ များ အကြိုက် ်တွေကြ ရတာက က ကားရာဇာ ဘယ်က တွ စီးပွာ ားချိုး အကေ ာင်းဆုံးပြန်ပေးမှ အ မ သွေ ဓာတ်မ မြေသ ြည်ရွှေ လို့ သွားမယ် အ ကာ ရေကြီ ီးရွှေ ပေးနေပြီ ီဗျာ တ လုပ်န ဟ ဒ ဒီကာရ c c c c ကြည်လင်တောက်ပ ပဖို့အတွက်လ လျှို့ဝှက်ချက်က က lorial ရွေ ဲ့ l mic cro se အတွေအ အသားအရေဝင်း ်ပစေတဲ့အာ ာနိသင်နေတဲ ဲ့အဆင့်မြင်းခွ ွာရွက်အစေအန ှစ်တွေကအ အရေပြားအတွင် ်းပိုင်းဆင်လ လွှာထိစိမ့်ဝ ဝင်စာတယ် သာမ မန်ကြည်လေဦး းမဟုတ်ဘဲခryst al ကိုဒီလေ တောက်ပ်လိုက်ပ micro s အသင်း အားလုံးနဲ့အ အထိုက်တန်ဆုံးမ ပါ မ se eason four ကို show ကနေမှ ှပြန်လည် ်ကြိုဆိုလိုက် ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အားလုံ ံးပဲ ဲ ဆက်လက က်ပြီးတော့ ့ရင်ခုန်ဖို့အခ ချိန်ကိုကျ ရောက်လာပြန်ပါ ါပြီ အ ခုနောက်ဆုံးကျ ျန်ရှိနေတဲ့ ့ပ ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ စ်ဦးကို ုဖိတ်ခေါချင် ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ညီမလေး း နော sေး to ညီမလေး းအေးမြ ြဖြူ ကိုလာ ာခဲ့ပေးဖို့ဖိတ်ခ ခေါပါတယ်ခင်ဗျ ျ ပါ က ကျွန်တောနှ ှစ်ဦးထက် ်ကိုယ်လည်းရဲ့ အမြင်လေးကို ုသိချင င်ပါတယ်ဗျ ပြောပြပေးပါ ါဦး န နောက်ဆ ပ အေးမြဖြူ ဒါ ါကတော့အပ ပတ်စဉ်တိုင်းဖြစ စ်နေတဲ့ပြဿန နာပဲလေ အဲဒီထဲမှာ ာကိုယ်ပါတယ် ်မပါဘူးဆို ုတာလည်း ပေါမှာမဲတွ ေ့တာပဲ ဟုတ်တယ ယ်မလား ဆိုတော့ ့ဦးလှတ ို့သုံးယောက်က ကတော့ ့သ သမီးတို့သား းတို့အားလုံ ံးကို ု ဒီနေရာ ာကိုမရရ အောင်ကြိုးစ စားပြီးတကယ် ်ရည်အချင်းရှ ှိလို့ခေါလာ ာတာပဲလေ ခုန နကမနက်က ကဆorry ာရီးမနက်က ကလည်းခုန ကစောစောပိုင် ်းက က ဖြူပြော ာသွားသလိုပေ့ ါ့ ဆို ုတော့ကျွန်တောတို့ ့ရဲ့တာဝန န်ကို ု ု သတ် ်မှတ်ထားတဲ ့ ့နေရာအထ ထိကျွန်တောတို့ ့နောက်ဆုံး းလ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးပြီ တ တစ်ကမ္ဘာလုံ ံးမှာရှိတဲ ဲ့ ့ညီအစ်ကိုမ မောင်နှမတွေရ ဲ့မြန်မာပြည ည်မှာရှိကြ ြတဲ့ညီအစ်ကိုမေ ောင်နှမတွေရဲ ဲ့ voaတ်ပေါ ါမှာမူတည် ်ပြီးတော့ အပြောင်းအရွှေ့ အပြောင်း းအလဲဖြစ်တာ ာကို အဲဒါ ါကျွန်တောတို့လည်း းဘာမှပြောလို ု့မရဘူး ဒါပေမဲ့ ် သုံးယောင်လ လုံးကမင်းတို့ ့ကိုတကယ် ် ်ရှိ ိသလို ုမင်းတို့ကိုသင် ်ပေးတဲ့ဆရာ ာဥက္ကာတ တို့အန်တီ ီ တို့ ့နော ာဒီ ီမှာရှိသမျှ ှ idol အ အဖွဲ့တွေအားလု ုံးမမီ ီက ကအစ န နောကျော ာထက်အောင်ပါ အပါ ါအ အကုန်လုံးပေ့ ါ့ သံ ံယောဇဉ်က ကကွယ်သွား းပြီလေ အဲဒီတော့ဘယ်လိုပဲဖြ တွေ းဘယ်သူ့ကိုမှမ မှအိမ်မ မပြန်စေချင်တာ ာကတော့ဒါ ါအားလုံးရဲ့ ့ဆန္ဒပဲ ဲ ဒီ ီထဲမှာရှိတဲ ဲ့ညီအစ်ကိုမောင်န နှမတွေအားလုံး းလည်းသူတို့ ့ချစ်တဲ့သူကို ုဘယ်ပြန်စေ ေချင်ပါ့မယ် ဟုတ်တယ် ်မလား အဲ ဲဒီတော့ ့တစ်ခု ုပဲ ာချင်တာက က ပြ ြန်ရတာမ မပြန်ရတာ ာပြဿနာမရှိ ိဘူး အဲဒီ ီတော့ ့ ့ဟိုတစ်ပတ်က ကလည်းတစ်ခေါက်ပြော ာပြီးသွားပြီ ဒါပေမဲ့မ မနေ့ကစက ကားတွေကိုပြန်ပ ပြီး refor လ လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှ ှိရင်တော့ ့ကျွန်တေ ောတို့ ့ ပညာ ာအရည်အချင်း းတဲ့ ့ဘဝကို ုလျှောက်လမ်းတယ့ ဲ့ educa ation point v view အရ educat te ဖြစ်ပြီး းလျှောက်လမ်းနဲ ဲ့ညာဘက် ်ကလမ်းရယ် ် အနုပညာ ာကို ုဆွ ွဲဆွဲမ မြဲမြဲအနု ုပညာပဲ ဲလုပ်မယ် ဆိုပြီးတော့ ့တစ်ဆယ ယ်တန်းပြီးက ကတည်းကဒါမှမဟု ုတ် university y ပေးကတည်းက က ဒီဘက်ကိုသွားတယ် ဘယ်ဘက်ကိုသ မ ဲ့လိုင်းတွေ အ အဲ့ဒီအပေါမှ ာမင်းတို့ ့ပါလာတယ် မ မ မင်းတို့ကဘယ် ်ဘက်ကလမ်း းဖြစ်တယ် ဒီနေ့ဒီထျ ဲမှာလာထိုင်တ နေတဲ့အထဲမှာင ငါဖြစ် ်တဲ့ညီအစ်ကို ုဒါရိုက်တာတစ်ယေ ောက်လည်းရနေတ နေတာ အ အကုန်လုံးကိုမေး းကြည့်လို့ရတယ် ် အ အ အဲဒီတော့ ့တစ်ကမ မ္ဘာလုံးမှ ာရှိသမျှ အနုပညာ ာသမားတွေအာ ားလုံးက ကခပ် ကောင်တွေချည ည်းပဲ ဲ နော ာသတ္တ ိမရှိဘဲ ဲနဲ့ဘယ်ဘက က်လမ်းကိုဘယ်သူ ူမှမသွား းဘူး နော ာထမင် းချက်တဲ့ shift လည်းမ မသွားဘူး အတီး းသမားလည်းမသ သွားဘူး ပန်းချီ ီဆရာလည်းမသွာ ားဘူး စာရေး းလှာလည်းမသွားဘူ ူး ဘယ်အန နုပညာသ သည် ်ဘယ် vocation ကို ပ ပညာရှင်မ မသွားဘူ ူး ဘာကြောင့်လဲဆ ဆိုတော့အဲ့ဒီက ဒါပေ ေမဲ့သွား းတဲ့လူတွေ အားလုံးကအ အကုန်လုံးက က သတ္တိရှိလိ ို့သွားတဲ့က ကောင်တွေချည်း းပဲ ဲ နော ာ အဲဒီတော့ပြန ်စဉ်းစားကြည့ ်လိုက် သတ္တိ ိမရှိရင်ငါတိ ို့လှည့်ပြောင်သ သွားမယ် ဒီတိုက်ပွဲ ဒ ဒ ဲကိုပြီး းအောင်တိုက် ်မယ်ဆိုရင် ်ဘယ်နေရ ရာရောက်ရင် ်တိုက်မှာမဟ ဟုတ်ဘူးလား အေးလေ အဲ ဲဒီတော့ ့ဆက်တိုက် ်ဖို့ပဲလို ုတယ် ဘယ်နေရာရော ာက်ရောက် ်ဒါဦး းလှတို့ကလည် ်းဒီလိုမျိုး းသတ္တိရှိ ိတဲ့ ့သမီးတွေသာ ားတွေကိုမျှော ာလင့်တယ် မြန်မ ာပြည်ရဲ့ ့ ဆိုတာ ာတကယ် ်သတ္တိ ိရှိဆုံးမိ ိန်းကလေးသ သတ္တိရှိဆ ုံးယောကျာ းလေးအဆ ဆိုတောပဲ ဲဖြစ်စေချင်တ တာလေ ဟုတ်တယ်မလား အဲဒီတော့ဒီ င်ရ ရမှာဘယ်သူပဲ ဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပြ ြန်ရင် ်ပ ပြောင်လို့ရတယ် ် နော ဒါပေမဲ့လည ည်းစိတ်တော့မ မကောင်းဘူး သို့သောလေ ်းတစ်ခုတည်းထပ ပ်ပြောချင်တာက ကတောတောကြီးပါ ါပဲ ဘယ ယ်ဘက်ကိုရ ရွေးတဲ့လူက ကအနု ုပညာရှင်ပ ပဲလုပ်လုပ် ်ဘာပဲလ လုပ်လုပ် ဒါပေမ မယ့်အနုပည ညာသမားကိုပဲ ဲတည်ပြီးပြော ာမယ်ဆိုလို့ရ ရှိရင် ်မွေ ေးကတည်းက က ကသွေး းထဲမှာပါ ါလာတဲ့ ့ဗီဇအ အနုပညာ ာရှိတဲ့အ အတွက်ဖြစ်တဲ့ ့အတွက်ဇွ ွဲဆိုတာ ာရှိတယ် တချို့ က ကဆိုတတ်တယ် ် ဟာ ခုန န်တတ်တယ်ကွာ ာ အာကျွန န်မသမီးလေး းကတော့ချစ်စရ ရာလေးငယ်ငယ်ကတ ဲကဦးလှကြီ ီးကြည့်ပါဦး အယ ဲလာပြောနေတဲ့ကလေးတွေ အများ းကြီးရှိတယ် မြင စ်တွေအများကြီးရှ ှိတယ် ဒါပေမယ့ ဲ့ဒီ ီကလေးမှာ ာဇွဲမရ ရှိဘူးဆိုရင ်ဘယ်လိုဆက်လျှ ှောက်မလဲမရဘ ဘူး သက်သာတယ် ည ညဘက်ကိုပဲပြန န်သွားတော့ ့နော ာဘွဲ့ယူမယ် ် အလု ုပ်ကောင်းကောင်းလုပ် ်မယ်ပေါ့ ဒါ ဒ ါ နော အဲဒါပ ေမယ့်အဲ့ဒါ ါပြီးလို့ရှိရ ရင်အဲဒီ ီဇွဲပေါ့ နောက က်မှာသင်ယူ ူမှုရှိတယ် နာယူ ူမှုရှိတယ် သင်ယူတာန နဲ့နာရီတာ ာနဲ့မတူဘူး အဲဒ ဒီတော့အဲဒီမှာ ာဆရာသမားတွ ွေရှိလာတယ် မိဘတွေ guide g လုပ်တာရ ရှိလာတယ် ဒီဟ ါတွေအားလုံးကို ုမင်းတို့တစ်ခါ လေးစား းသလား တကယ် ်နာယူလား းတကယ်ခံယူ ူလားပေါမှာမူ ူတည်တယ် ကဲဖြစ် ်လာတွေတဲ ဲ့လူတွ ွေချစ်လာပြီ ီ လိုပေါ့ လူတွေချစ်လာပြီတဲ့ ကဲအခ းလက်ပြောမယ ် ဒီမှာန နံပါတ် one ရ ရတဲ့လူ ူကအဆိုတေ ောချက်ဖြစ် ်တယ်မဖြစ်ဘူး းဆိုတာဘယ်သူတ တာဝန်ယူလိုက် မိမိရဲ ဲ့အပေါမှာပဲ ဲမူတည်တ တာ mya anmarမာအိုol ကတော့ဘာပဲ ဲပြောပြော ာသူတို့ ့ရင်းနှီးမြှု ုပ်နှံပြီးတော့ ့မင်းတို့ ပြုစု ပျိုးထောင်ပ ပေးတာတွေ ဟုတ်တယ် ်မလား အဲဒီတော့ဒ ဒီ item တွေ ေကိုလည်းလုံးဝ ချစ်ပါတယ် လေ းလည်းစားပါတ တယ် ကျွန်တောတို့တကယ ယ်ပဲကျေးဇူးတင် ်တယ် ကျွန်တောတို့ဘ ဘဝတွေမှာဒါတ တွေမရှိခဲ့ဘူ ူး ဒီခေတ်မှာ ာရှိတာ အဲ ဲဒီတော့ဒါတွေ ေကိုကြည့်ခြင်းအ အားဖြင့် ်မင်းတို ု့အောင်မြင်လာ ာတဲ့အချိန်မှာ ာငြွေန ောက်လိုက်လို့ ့မရဘူး ဝက က်ယူးပြန် ်လို့မရ ရဘူးန နော ာဝယ်ယူ ူပြန်တယ်ဆိုတာသိတယ ယ်မလာဝယ်ယူးပြ ြန်တာ ပြန်လို့မရတဲ့အတွက်ဝ ရ ပြိုင်ညော ာင်းပဲ ဲသွားမှာပ တယ် အဲဒီတော့ ့ဆ ဆရာသမားန နည်းပြဂုဏ်ကျ ျေးဇူးကိုမေး ့တဲ့လူတွေ id မေ့ ့တယ်လို့ပြောတ တယ် it ဆိ ိုတာ ictni ification ကိုပြောတာ ာ နောမှတ်ပုံ ံတင်တဲ့မှတ်နဲ့အတ တူတူပဲ အောင်ကို ုလတ်မှတ်ပုံတ င်နံပါတ်ထာဆ ာခဏနိုင် စမ်းချောင်း းဘာညာပေ အဲ့ဒါကိုမ မေ့လို့မရ ရဘူး ပြော ာချင်တာကကိုယ ယ့်ဘဝကိုကိုယ ယ်မေ့လို့မ မရတဲ့အတွက် ်နေ ောမေးတဲ ဲ့အခါက က တက က်သွားမယ် ပြ ြန်ကျတယ် သွားပ ပြီ ဟာ ာအရမ်းနာမည် ်ကြီးတာပဲအရမ မ်းနာမည်ကြီးတာ ာတယ် သူများန နိုင်ငံတွေမှာလည်း းကြည့်လိုက်သူများ းကိုရီးယားတို ့ဘာတို့အာ အရမ်းနာမည်ကြီး းတွေတက်လာတယ် ် နောက်နေ့ ့ပြုတ်ကျသွားရင င် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ focus တွေက phonန်း id righ ht so ကို gis own i နော ာစိတ်ချ ျအပေါ ကလည်းကြည့်မနေဘ ဘူး ကောင်းကင်ကလ လည်းကြည့်မနေဘူ ူး လူ့လောက ကလည်းကြည့်မန နေပြီ ပရိသတ်က ကလည်းကြည့်မနေဘူ ူး အဲဒီတော့မိမ မိ repitation ကိုတည်ထ ထောင်တဲ့နေရာမှာ ာ id မ ေ့လို့မရလ လို့ ဘ ဘဝကိုလည်း းမေ့လို့မရတ တဲ့အတွက် ်ဘယ်သူပ ဲဒီည ညအိမ်ပြန် ်ပြန် ်မသူ ူပဲဆက် ်သွားသွား းဘယ်သူပဲ ဲဝင်တာဖြ ြစ်ဖြစ် ်ဒီ ီညဦးထက် ပြောတဲ့စက ကားကလ လုံးဝအ အတည်ပဲ လျှပ် ်စစ် ဟုတ်ကဲ့ပ ပါအခု ုလိုဂွန န်အားတွေအများ းကြီးရသွားအော ာင်ပြောပြပေးတွ းကိုလည်းကျေးဇူးအမျာ းကြီးတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ညီမလေ ေးတို့ရဲ့ ့ result တွေကိုမကြေညာ တ ာခင်မှာ ာမနှ ေ့ကသူတို့ ့နှစ်ဦးရဲ့ ့သီဆိုယှဉ် ်ပြိုင်မှုနဲ့ပ ပတ်သက်ပြီးတော့ဒို ုင်တွေရဲ့သုံးသ သပ်ချက်တွေကိုပ ပြန်လည်ပြီးတော့ပြေ ောပြပေးချင်ပါ ါတယ်ခင်ဗျာ သ သူတို့ရဲ့ ့ဒီဆိုယှဉ်ပြ ြိုင်မှုနဲ့ပတ်သက က်ပြီးတော့ ့ညီမလ လေးနောဆေး two ကို ု မတ တင်ဇာမောပြော ာသွားတာကတော ာ့ ့သီချင င်းအ အနှင်းတွေနဲ့ ့ပြိုင်ပွဲ ဲဝင်ခဲ့သည ဲ့တစ်လျှောက်လုံ ံးဒီနေ့ ့ဒီ ီသီချင်းနဲ့ ့ပြိုင်ခဲ့တာ ာကိုအကြိုက်ဆု ုံးပဲ တော ာတောလေးကိုတိ ိုးတက်လာပါတယ် ် ကံစား းအသက်ဝင်မှု ုအားကလည်း းပြောစရာမ မလိုပါဘူး အသံ ံကိုငြိမ်အေ ောင်ထိန်းတဲ့န နည်းစနစ်ကို ုရအောင်ကြိုးစ စားထားတယ် ဒီ့ထက်ပို ုကောင်းဖို့ပဲရ ရှိပါတယ်လို့ ့ချီးကျူးသွားပါ ါတယ် မဖြူ ူပြောသွားတာက ကတော့ ့အရမ်း းကြိုက်တဲ့နေရာ ာလေးတွေက ကဦးဆ ဆောင်မသွားနိုင် ်တော့ဆို ုသွားတာလေးက က ဟို ု ကို မဆ ဆန်ပါဘူး ခ ခ ခံစားချက်ကိ ိုလည်းမြင် ်ရတယ် ရဲ့ ့ပထမဦးဆု ုံးနှစ်ကြောင်း းကိုဆိုလ လိုက်တိုင်း း ရင င်ထဲမှာ ာနစ်နေအောင် ်ခံ ံစားရတဲ ဲ အဲ့ဒီအိပ်မ မက်ထဲကဇာတ် ်လမ်းလေးကို ုမြင် ်ရအောင်ဆိုပ ပြသွားနိုင်တယ် လို့ချီးကျူးသွာ ားပါတယ် အခုလည်းပြောသွ ွားတာကတော့ ့နော sေး ပေးတယ ဲ့ ်ကအခု ုထိမ မူးပြီးတော့ ့ပါသွား းတုန်းပါပဲ ဲ အဓိကစ စင်ပေါတက်ပြီး းတော့တပ ပိတတ်စွမ မ်းသမျှ သင်ကြားခဲ့သ သမျှကိုပရိ ိသတ်ရှေ့မှာလာ ာပြီး းပညာပြ ြနေတာမဟုတ်ဘ ဲနဲ့လာပြီး းဖျောဖြေ ေပေးနေသ လိုပါပဲလို့ ့ ပျောသွားခဲ့ပါတယ် ရ အေး းမြအဖြူ ူ ညီမလေးရဲ့သိ ီဆိုယှဉ်ပြို င်မှုနဲ့ပတ်သက ်ပြီးတော့မနေ့ ့က ကဦး းလည်ပြောသွား းတာကတော့ ့ဒီ ီသီချင်းကို ုအေးမြ ြဖြူရဲ့ ့ တွေ ေပြန်ဆိုလိုက က်တဲ့အခါမှာ ာမိန်းမသားတ တစ်ယောက်ရဲ့ storyg မှာ ာမိန်းကလေးဘ ဘက်ကနေခံ ံစားမှုအပြ ြည့်အဝကို ပေးနိုင်ခဲ့တဲ ဲ့မူရင်း အဆိုတောရဲ ဲ့လွှမ မ်းမိုးမှုဘာ ာမှမပါ ါဘူး ချုံပြေ ာရရင်တစ်ည ညအရမ်းကောင်းတ တယ်လို့ချီးကျူ းသွားပါတယ် မတင်ဇာမော ာပြောသွားတာ ာကတော့ ့ အေ က ကအသံ ံကောင်းတယ် သီ ီချင်းကို ုစနစ်တကျ ျဆိုတတ် ်တယ် သီချင်းဆို ုဖို့လိုအပ်တဲ့ ့အချက်တွေ ေတောတောများမ များမှာ ာပြ ြည့်စုံတဲ့ဒီသီချင်းကိုသ ဒီပု ုံစံနဲ့ ့သမီးက န်နဲ့ဆို ုတဲ့အခါမှာ ာ ာ ကိုယ်ပိုင် ဟန်ပန်ကို ုတွေ့ရတယ် အစွေးရ းတိုက်ခံနှင ဲ့ဆိုးရ ရမယ့်သီချင်း းဖြစ်တာကြောင့် ်ဒီထက်ပိုပြီးတ တော့အစွေးဘက် ်ကိုရောက်တဲ့မှ ှုကို ုပေးနိုင င်အောင် ်ဆိုစေချင င်ပါတယ် ဆံပင် ဲ့သီချင်းအစ စပိုင်းမှာ ာ တွေကို အ အရမ်းများနေ ေတယ်လို့ထင င်တဲ့ဒီ လျှော့ပြီ ီးတော့ ့ဆိုစေချင် ်ပါတယ် မ မဖြူပြောသွား းတာကတော့ဒ ဒီသီချင်းကို ုသမီးရဲ့ ့ပုံစံအသစ စ်ဖြစ်အောင်လုပ် ်သွားတာ ာဆရာ ာဆရာမနဲ ဲ့တီးဝိုင်း းအားလုံးကို ု လေးစား ကျေးဇူးတင်ပါ ါတယ် သမ ီးကလည်းသမီ းအတွက်ဖန်တီ ီးထားတာကို ုအကောင်းဆုံး အလှပဆုံး းပုံဖောပ ပေးနိုင်ပါတယ် နဲ့ ပ ပိုင်ပို ုင်နိုင်နိုင်လုပ ပ်ပြသွားနိုင်တယ ဲ့အရမ်းဂ ဂုဏ်ယူတယ် အ အဆိုပိုင်းနှင့ ဲ့ပတ်သက်ပြီးတော ာ့ဘာမှပြောစ စရာမရှိပါ ါဘူး သမီးဆို ုသွားတဲ့သီချင် ်းက က ပြီးသွာ ားတဲ့ ့အပြင် ်ပြီ ီးသွား းဖို့ ့မမျှောလင့် ်တဲ့အပြင်လုံ ံးဝမ မပြင်းသွားပ ပါဘူး ဆုံးတ တဲ့အထိနားထ ထောင်ခြင်းဟာ ာပရိ ိသတ်ကိုဆိ ိုပြနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းကို အရမ်းချီးကျူးပ ပါတယ်လို့ ့ ပြောဆိုသွား းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ာ ်ပါတယ အခု ု မြ ြန်မာတစ်နိုင် ်ငံလုံးကကြည့ ်ရှုသူပရိ ိသတ်တွေနှင့် ့က ကမ္ဘာ့နေရာ ာအနှံ့အပြားက က ကြည့်ရှု ုသူပရိသတ တ်တွေရဲ့ ့ moting re sult အရ ရသူတို့ ့နှစ်ဦးရဲ ့ result က က ကဘယ်လို ုအခြိန်တွေ ေဖြစ်သွားမလဲ ဲဆို ုတာ ာ ာ ကျို ေနှစ်ဦးထဲက ကတစ်ဦးက ကတော့ ့ကျန်န နေတဲ့ ့ bottom thr ree ရဲ့နေရာ ာလွတ်မှာ ာထိုင် ်းရတော့မှာဖြ ြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ သူ ူတို့နှစ်ဦးရ ဲ့ ့ result ကို ကြေညာ ာပါတော့မယ် မီးလ လေးတစ်ချက်လောက်မှ ှိတ်ပေးပါခင်ဗျ ျ ါ ို buttom three ကို ု ုထိုင်ရမယ့် ်သူက က ် ညီမလေး းရေများဖြစ စ်ဖြစ်မလာ ား နော ာဈေးဆ ဆေးထု ရှင်မလာ ား ရင်ခုန်စ စရာပါ ရ ် ဒီနှစ်ယောက် ်ထဲက ကတက်ယောက်ထ ထိုင်ရမယ် ်ဆိုတာလည်း း းသေ ေချာသလောက်ရ ရှိနေပါပြီ မ မထင် ်မှတ်တဲ့ res sult တွေကလ လည်းအပ ပတ်စဉ်ထွက်ပေါ ါနေကြဆို ုတော့အားလုံ ံးနဲ့ထပ်တူ ူ မျှော ာလင့်စွာ ာရင်ခုန်ရ ရပါတယ် ရ ပါ အင်း အ ဟုတ်ကဲ့ပါ မ ညီမလ လေး း အေး းမြဖြူ ူ း းဦး ပြီးခဲ့တဲ့တ တစ်ပတ်ကလို ိုပဲ ဲ ဲ ဲ t three ပါ က နိုင်စရာ မလိုတော့ပါဘူး း ို က cong gratulation ညီမလေး ယ် အခုအချ ျိန်မှာတော့ ့ bottom three မှာထိုင်ရ ရမယ့် ်ပြိုင်ပ ပွဲဝင် ်သုံးဦး းပေါထွ ွက်လာပါပြီခင င်ဗျာ ကျွန်တေ ောတို့ ့ခဏန နေပြန်လာခဲ့ပ ပါတယ် လ အထူ အ ဆိ မြန်မာ idol four မ မ မှာကိုယ် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ ဲ့ပြိုင်ပွဲဝင င်ကို sms s potingွ ပေးမယ်ဆို ုရင်တော့ ့ ့ဖုန်း opera aor တစ်ခု ုချင်းစီနဲ့ ့သက်ဆိုင်တဲ့လ လိတ်များကို myanmar r idol offic cial page ချ မှတစ်ဆင့် ် ်ပင်မ စာမျက်နှာ ho omepage တို့ ့ဝင်ရောက်ရ ရမှာဖြစ်ပါ ါတယ် ပြိုင်ပွဲဝင်မျ ျားရဲ့ voting နံပါတ်နဲ့ ့အချက်အလက်မျာ ားဆို မျှ းပြထားတဲ့ ့နေရာကိုနှိပ ပ်ပြီးကြည့ ်ရှုနိုင်ပါတယ ယ် ် package poting ဝယ် ်မယ်ဆိုရင်တေ ော့ ့မျှားပ ပြထားတဲ့နေ ေရာကိုနှိပ်ပ ပေး ာ အနည်းဆုံး းငါးမှစ်မှ ှတစ်ရာနဲ ဲ့အထိ ိကို ုယ်နှစ်သက်ရာ ာ package ကို ုဝယ်ယူနိုင် ်ပါတယ် voting g ပေးဖို့ ့အတွက် ်ပြ ာပြထားတဲ့န နေရာမှာ ှကိ ိုယ်ကြိုက်နှစ်သက က်ရာပြိုင်ပွဲ ဲဝင်ကိုရွေးခ ချယ်ပြီး းနှစ စ်သက်ရာကို ုးအရေအတွက်ကိ ိုကျက်နှိပ်ပြီ ီး voting g ပေးနိုင်ပါတယ် မ mobile မှ ှပို့ပေးချင် ်ရင်နော ာ m o online book မှာ ာအသေး းစိတ်ကြည့်ရှု ုနိုင်ပါတယ် ပ ပြည်ပမှ myanmar idင်ဒေါ ါကိုထို့ပေ းချင်ရင်တော့ ့ global dot com မှာ ာဝင်ရောက်ပို့ ့ပေးနိုင်ပါတယ် ်ရှင် မyanmar idol်ဒေါ ကိုအားပ ပေးတယ် ပရိ ိသတ်တွေအတွက က် အွန်လို ုင်းကနေ ေကိုယ်ကြိုက်နှစ် ်သက်တဲ့ပြိုင် ်ပွဲဝင်တွေကိ ို vote ပ ပေးချင်တယ်ဆို ုရင်တော့ ာ ပ ပထမဦးဆုံး းအနေနဲ့ ့ sear rch box မှ ာ has lush an ဒီ ီ online fot ကို ဗိုက်ထည ပါလေ ထင်ရှား းတဲ့ အရ အပေါ့ပါ ါဆို maybllne e new yor ရ ဲ့ sensiti liqui id mack န နှုတ်ခမ်းဆိုးဆ ဆေးအဖြစ်အ အရောက်ထရ ရကောင်းပြီ နူးညံ့ပေါ့ ့ပါးတဲ့ formulaြ စည်း းကပ်ခြင်းမရှိ ိခြောက်သွေ့ ့ခြင်းခင်ပွ ါ့ပေါ့ပါးဆုံး းမြှစ်အားပြည့် ်နဲ့နှုတ်ခမ်းဆ ဆိုဆို may new ရေ ောက်မှပဲရ ရနိုင်တဲ့ဆn နa liquid မှာ နှုတ်ခမ်းဆို းဆေးအသစ် ု ဆရာကောင င်းတဲ့မြန်မာ ာ resul lt show ကနေ ေပြန်လည်ကြို ုဆိုလိုက်ပါတယ် ်ခင်ဗျာ အခု ု th three မှာ ာထိုင်ရတဲ ့ ့ပြိုင်ပွဲဝ ဝင် သုံးဦး းပေါထွက်လာ ာပါပြီခင်ဗျာ ကျွန်တောတိ ို့ပြိုင်ပွဲဝင် ်သုံးဦးတည ဲက က voting အနိမ့်ဆုံးရ ရတဲ့ပြိုင်ပွဲ ဲဝင်ကိုမ မကြေညာခင် ်မှာ ာဒီကနေ ေ့အတွက် ်တေးသ သံရှင်တစ်ဦ းကို ုဖိတ်ခေါထ ထားပါတယ်ခင်ဗျ ကျွ ွန်တောနဲ့အတူ ူတေ ေးသံရှင် နေနေ ေကိုကြိုဆို ုလိုက်ရောင်လားခင်ဗျာ ် အစ် ်မဒီအစီအစ စဉ်မှာသီ ီချင်းလေး အပုဒ်ဆိုသွား းမယ် အ အခုကလည်းဆောင င်းရာသီလည်း းဖြစ်ပြီဆိုတော ာ့ဆောင်းရာသည ီ feeling လေး းကတော့ အေးအေးဆေးပါ ါပဲ သူတို့အခ ချိန်မှာ ာခရီးသွားလို ု့ကောင်းတယ် ကျ ဆောင်းရာသီမှ ှာပရိသတ်က ကြီးလည်း းသောကျောရွှေနှ ဲ့ကိုယ်ဖြစ်ချင် ်တဲ့အရာတွေ ေ ေဖြစ်နိုင်ကြပ ပါစေ လုပ်နိ ိုင်ကြပါစေ လို့ပြောချင် ်ပါတယ် အဆိုတောတစ စ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ့ပေါ့နော အစ်မ မရဲ့ခံယူချက က်ကတော့သီ ီချင်းဆိုတယ်ဆိုတေ ော့အရမ်း းနူးညံ့တဲ ့အလုပ ပ်တစ်ခုပေါ့နော ဘာကိုတွေက ကန့်သတ်ချက်တွေမ မရှိဘူး အဓိက ကကအဲဒီသီချင င်းလေးကိုစိုပြီ ီဆိုရင်စိတ်ခံစ စားချက်တစ်ခုက ကိုပြင င်ဆင်ထားဖို့လ လိုတယ် ဒီသီချင င်းကဘာကိုပြောခ ချင်တာလဲအဆို ုးကြီးလား အပျောလ လားပေါ့နော တ တစ်ခုခုပေါ့နော အဲ့ဒါမျိုး ကိုယ့်ရဲ့ feeling တစ်ခုခုကို ုသေ ေချာလေးထည့်ပ ပြီးတော့အဲဒီသီချင်း းလေးကိုပုံ ံဖောပြီး းတော့ထည့်သင င့်တဲ့ moo d ကိုထ ထည့်ရမယ်ပေါ့နော ကိုယ်က အ အသစ်တ တစ်ယောက်အနေနှင့ ဲ့အမ် ဲနာမည်ကြီ ီးပြီးသားသီချင်းတစ စ်ပုဒ်ကိုဆို ုမယ်ဆိုရင် ်ဒီ အဆိုတောရဲ့ ့ branf လေး းပေါ့နော သူ့ကို ုနည်းနည်းပါးပါးယူ ူမယ် ဒါပေမယ့် ့ဒီတိုင်း းအတိအကျကြီးလိုက ်ဆိုဖို့လည်းမလ လိုဘူး ဘာဖြစ်လို့ ဲဆိုတော့သီချင်းသူတ ူတစ်ပုဒ်ထဲကို ုပုံစံတူ ူနှစ်ပုံစံ ံကြီးဘယ်သူမှ ှနားမထောင်ချင်ဘူး းဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ ဲ့ ့ mood လေး းနဲ့ကိုယ်ဆိုမယ် ် ပြီးတော့သီခ ချင်းရဲ့မူ ူလ cာလာ mode တွေ ေကိုလည်း းမပျက်အောင် ်ထိန်းသိမ်းပြီး းတယ်အကုန်လုံး းပေါ့နေ ော နားထောင်လို ု့ကောင်းအောင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ်ပြင်ဆင်ရမှာ ာပေါ့နော အဲ့ဒါလေး းတွေကတော့အဲဒီလိုပ ပဲအစ်မအကြံ ံပေးချင်ပါတယ ယ်ဟုတ် ဒီ ီအစီအစဉ်ပေါ့နေ ော myanmaမာအိုင်ဒ ဒေါအစ စ်မကြည့ ်ဖြစ်တဲ ဲ့ခေါက်လေ ေးပေါ့နော အဲ့တ ါလေးတွေပြောရမ မယ်ဆိုရင်အခု ုတစ်ခေါက်ကလ လေဟိုဘယ်လိုခေါ ါမလဲတိုင်းရင်းသာ ားလေးတွေ ေပိုများတယ ယ်ပေါ့နော ဆိုတော့ အတိတ်အကျအ အမျိုးမျိုးပဲ ဲရတယ် ဟိုကလ လေးတွေကတောတော ာတောကြတယ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ကြည့်မယ် ်ဆိုလ လည်းအကုန်လုံးကတ တကယ့်ကို ုဟို ုဖက်ရှင် ်တွေဆိုရင်လုံးဝ ဝအခုခေတ တ်ပေါ့နော upde date ပေါ့နေ ော အဲဒီလိုဖြစ်တယ် ် ပြီးတော့ ့ဆိုတာတွေက ကလည်းအသံတွေက ကလည်းရှယ် ်ပဲ ပြိုင် ်ပွဲမှာပါသ ဲ့ညီမလေ ေးတွေမောင်တွေ ေအားလုံးပ ပေါ့နော အစ်မ မတစ်ခုပ ပြောချင်တာဘာ ာလဲဆိုတော့ ့ကိုယ်ဆို ုချင်တဲ့ဟာ ာကိုယ်စစl လာတဲ့ဥစ္စ စာကို ုပွင့်ပွင့်လင်း းလင်းနဲ့ရဲရဲတ တင်းတင်းဆိုပါ ါ ဟိုဘ ဘယ်လိုခေါမလဲပေါ့ ့ဒီသီချင်း း ပျက်စီးသွား းမှာစိုးလို့ ့မသိမလာ ားကွာဒါပေါ့ ့အဲဒီအဆိုတော ာရဲ့ အာပေါ ယူဆိုတာပေါ့ အဲဒီလိုအဲဒီလိုမျိ ိုးမဟုတ်ဘဲနှင ဲ့ကွာကိုယ့် ်ရဲ့စတိုင် ်နဲလုံ ံးဝကိုယ့်ပုံ ံစံနဲ့ကိုယ်ပဲ ဲ ဲဟို ထိုးဖောက်ပါ လို့အဲဒီလိုမ မျိုးတွေပေါ့နော အ အကြံပေးခ ချင်ပါတယ် လို့ ပြိုင် ်ပွဲဆိုတာ ာကွာ ကိုယ်လုပ ပ်ချင်တဲ့အရာ ာကိုစိတ်တ တအားထက်သ သန်အောင်ပေါ့နော voti ivate ဖြစ်အောင် ်လုပ်ပေးတယ ဲ့သဘောတ တစ်ခုမှာပဲရှိပါတယ် အဲ့ဒ ဒါကြီးကိုစိတ်ထဲ ဲမှာထည့်ထားပြ ြီးတော့ ့ဟိုငါထွက က်ရရင်တော့ငါ ါဘာမှသုံးစ စားသမျှက်ဆိုတာ ာမျိုးအဲဒီလိုမျို ုးမတွေ ေးစေချင်ဘူး တကယ်တော့ ့ပြိုင်ပွဲဆို ုတာကိုယ့် ်ရဲ့အရည်အချင်း းကိုယ့်ကိုယ်ကို ုဆန်းစစ်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ စ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ်အဲဒီကနေ ေပြီးတော့ရတဲ့ဥစ္ ္စာကိုသင်ခန်းစာ ာယူပြီးတော့ ့ရှေ့ဆက ်ပြီးတော့ကိုယ် ်လုပ်ချင်တဲ့ ့အရာကို အပြင်မှာ ာလည်းဆက်ပြီးတေ ော့ကြိုးစားပ ပါ ကိ ိုယ်ဖြစ်ချင် ်တဲ့အိမ်မက် ်ကို ုရအောင် ်ဆက်ပြ ြီးတော့လျှောက်လမ် ်းပါ လမ်းစ စာတွေးတစ်ခုဖွင့ ့်ပေးတဲ့သဘောပါ ာပဲ ပေါ့ ခံယူပြီ ီးတော့ဆက်ကြို ုးစားကြပါ အဲ့ဒါဆိုရ ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ ့ဒီ ီပန်း းတိုင်က ကမသေခ ချာကိုရောက်မှာ ာပါလို့အစ်မကတ တော့အဲ့ဒီလိုပဲအာ းပေးချင်ပါတယ် ် အ အားလုံး းမင်္ဂလာပါရ ရှင် ာ ကပြ မ မ ရ န နင်လို ုအဲ့ချေ ဖြည အ အတူ သူဒီထဲမှာ ုသွားမေ့ t ရ ပါ ရ တစ ရ ည ့ရဲ့အခန် အချင်လေး ရ ာ ် ပ လေးတ က သေ မ စ အ ဲ ဒီ ရွှ အ အကြံအရှည် ်ကိုသူခ ် ငါ အချမ်း စ စုံစမ်းနှ ေတော ာ ွန်မ မ မေ ် ဒီ အ မှ မ ာမလို က wach အချ ဲတဲ က ကျေးဇ ဇူးအများကြီးတင်ပ ပါတယ်ရှင် ရ ဒုတိယတစ်ပုဒ ဒ်ဆိုခင်မှာ ာ ာစက ကားလေးနည်းနည်းပ ပြောချင်ပါတယ် ဒါကတော ာ့ ့ဒီပွဲလ လေးမှာ ာဒါ ါတ တစ်နိုင်ငံလုံး းစိတ်ဝ ဝင်စားစရာနှင ဲ့ကြည့်ရှုန နေတဲ့ ့ ဒီပွဲကြီ ီးမှာပေါ့နောလ လာပြီးတော့ဖျောဖြ ြေခွင့်ရတဲ့ ့အတွက်ကျေးဇူး းအများကြီးတင်ပ ပါတယ် အာ ာဆီမှာ ာရှိနေ ေတဲ့ ့မ မဖြူ ူမသင်ဇာမ မောဦးအောင်က ကိုလတအားလ လုံးကိုလည်း းတကယ်ကို ုစိတ်ထဲ ဲမှာအရမ်းကိုလေ ေးစားပါတယ်ရှင် ် တကယ်ကို ုကြိုက်နှစ်သ သက်တဲ့အဆိုတော ာတွေပါရှင် အမ်န နောက်တစ်ပုဒ်အနေ ေနဲ့သေဆိုမယ ယ့်သီချင်းလေးကတေ ော့နီနီလွတ ာလောလတ်လတ်မှ ထွက်ထားတဲ့သ ီချင်းအသစ်လေး းပါ အာသီချင်းလေးနာမည်ကတော့အ ထို က်တန့ဖူး းစာလို့အ အမည်ရပါတယ် ်ရှင် မဆ စတ်လေးပါ ရ စူ d ဒီ းလ တစ်ချ ် ဆ မ အခ ဟု လို ီလို ကြ သ ဒ ဒီချင်း း း ဘူ က က ကျို ဲ ီ ကျွေးတ ေ ရ သ အချင် လ မ အ အချေးဆု ဒါ စည်ကူ ဆ ဆ ဆ ရ ် က ီချင်မချ စို ော လေး ေဆု ဒီစု ရ ဲ ဲ အမျာ တစ ူ အထူ သ မ လည ာ မ ကြီ ် ် သp ေ ် ဆ အ အမ် ို ာ day ေ ာ သူတဲ့ ည်သူ ပါ အ မ ် က ဒီဟာ ခ လေ ရေ းပ အ အမ် ်ဒီဘက်က က ကညီမလ လေးတွေ ေပေါ့နော သုံးယောက်တည ဲမှာဂျည ီလေးမှာတစ စ်ယောက်ထဲရမယ် ်လို့အစ်မသိ ိရပါတယ် ဆိုတော့အစ်မ မတို့အမ် ာညီမလေး ိုဇာမတို့ ့အစပေါ့နော အ စ်မအရမ်းရ ရင်ခုန်တယ် တကယ် ်ပြောတာ အခုမ အမှန်ပြောရရင်အ စ်မလည်း းသ အဆိုတောတစ်ယောက်ပ ပဲဒါပေမဲ့လည်း းစင်ပေါ ါတက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ ့ဒီလိုပေါ့နော ာစိတ်ထဲမှာလှု ုပ်ရှားမှုဆိုတာရှ ှိတယ် လူတိုင်းစ ိုတော့ အခုဆိုအ ုဘာဘယ်လိုပဲပြေ ောပြောညီမလေးတို့ ့အကောင်းဆုံးကြိုး းစားလာတယ် အဲဒီအတွက်ကြောင့် ်ဘယ ယ်လိုကိ ိုယ့်ရဲ့ resourt ကဘယ်လိုပဲဖြ ြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေ ေကိုအာရုံထဲ ဲမထည့်ပါနဲ့ လို့ ဘ ဘဝဆိုတာ အရှည်ကြီးဆပ်ရဦ ဦးမှာဒီမှာတင် ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘ ဘူးဆိုတော့ ့ကိုယ်ဖြစ်ချင်တ တဲ့အရာကို ုဆက်သာလုပ် ် ဘယ် ်သူတွေဘာဖြစ် ်ပြောပေါ့နော ဒါ ါပေမယ့်ကောင င်းတဲ့စကားလေး ုနားထောင်မယ် ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဘဝကိုယ်လုံးဝအပြည့်အဝယုံ ဒီမှ ွဲ့လျှောက်လှမ်း းမှာလို့ ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ ာဖြစ်ကိုဖြစ်လာ ာမှာပါလို့ပ ပြောချင်ပါတယ်ရှ ှင် ကျေ ေးဇူးတင်ပါတယ် ် ကျေးဇူးအမျ ျားကြီးတင်ပါတယ် တကယ ယ်ကိုအားတက်စေ ေပါတယ် ဒီနေ့ ေ ေကျ ျေးဇူးအများကြီ ီးတင်တယ် ဟုတ်ကဲ့တကယ်ဝ ဝမ်းသာပါတယ် ဘာက ကြောင့်လဲဆိုကျွန်တေ ောတို့မြန်မာid do ကိုလ လုံးဝဒီလို ုညမျိုးမ မှာလာပြီးတော ့အားဖြည့် ်ပေးတဲ့အတွက် ်အထူးပဲ ဲကျေးဇူးတင်တယ ယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ မ နေးကလည်းတကယ် ်ဝမ်းသာပါတယ်ရ ရှင် ဟုတ် ဗီဒီယို ုထဲမှာ ုလက်တွေ့ ့ခုလ လေးတွေအား းပေးစကားပြေ ောတဲ ့အဆ ိုတောတစ်ယောက် ်ဖြစ်ရမဲ့ စိတ်ဓာတ်ပေါ့န နော ဒါလေးကို ုလည်းလုံး းဝကျေးဇူးတင င်ပါတယ် ပါရှင ဟုတ် ဒီ vices so atract thank you so ma an အခိုက က်အတန့်ဖူး းဆိုတာလုံး းဝခိုင်သွား းပြီ ကြွေသွား းတယ် ကျေးဇူးတင် ်ပါတယ်ရှင့် အဲ့ဒီ ါတော့အပျော ဆုံးပဲ အခုမှထွက်ထ ်သီခ ချင်းဆိုအခုလ လိုက ကြမ်းရတာဝမ်းသ သာပါတယ်ရှင် ဟုတ ဟ ဟုတ်ကဲ့ အားလ လုံးပဲအ စ်မသ သုံးယောက်လုံးထိုင င်တွေအားလုံးလည်းကျ ျန်းမာချမ်းသာပြီးတ တော့ပရိသတ်ကြီး အားလုံး းပျောရွှင င်ချမ်းမြေ့ အ အမ် ် ထီပေါက်မေရ ိကားရကြပါ ါစေရှင် ညီ ီမလေး th hank you love စကား းလေးနည်းနည်း းနှုတ်ဆက်လို့မ မရဘူးလား းနေတယ် ာ ရပါတယ်အ အစ်မရပါတယ် ် ဟုတ် အေးအေး အော ာကျေးဇူးတင် ်တယ် ညီမလေးဒီ ီမှာလာပြီးတော့အ အခုလိုအစ်မတို့ ့ဖျောဖြေပေးတ တာ နောက်ပြ ြီးတော့ကလေးတွ ွေကို ုစိတ်ခွန်အာ ားပေးတယ် အာ ားပေးစကားလေ းတွေပြောတာအတွက က်ကျေးဇူးတင်တယ ယ် ဟုတ်ကဲ ဲ့ပါ ညီမ မလေးလည်း း ချိုမြ ြပြီ ီးတော့ အပြည့်နဲ့ ့ဒါ ါ လူတိုင်း းမှာမရှိဘူး း ဒီ လ လုပ်ယူလို့လည ည်းမရဘူး ဒ ဒီသံ ကိုယ့်မှာ ာရှိတဲ့အ အသံဆိုတော့လေ ေညီမလေးသံ ံတကယ့်ကိုအ အိပ်မက်ဆန် ်ပြီးတော့ ့နူးညံ့ပေ ်မွေ့တဲ့အသံ ံလေးနဲ့ ့ဒီလို ုသီချင်းကောင်းလေ ေးကိုလာပြီးတော့ ့ ့ဖျောဖြေပေးတဲ့အတွက်အစ်မတို့ သွားမ ကိုစားကျ ျေးဇူးတင်ပါတ တယ် ဒီမှာ ညီ ီမခေါင်မိုး းပေါက်သွားတာ ဟ love သမီ ီး ကျေးဇူးအများ းကြီးတင်ပါတယ်ရှင င် ဟုတ်အ အစ်မဟုတ် မ မမတို့တွေဟေ sounde ပဲ ဲညီမလေ းရဲ့ ့အေးချမ်း းတဲ့အသံလေး းတွေကအရမ်းလိ ိုက်ဖက်တယ် အရမ်းကျေးဇ ဇူးတင်တယ် ဟုတ ဟုတ်ကဲ့ပါ နောက်ပြီးတော့ညီ ီမလေးတ မှာ ာဆိုထား းတဲ့သီချင်းတ လေးတွေမမ သိပ်ကြိုက်တယ် အရမ်းကောင င်းတာပဲ ဟုတ်ကဲ့ ့ပါဟုတ် နောက်တစ်ခု ုက ကမမအရ ရမ်းကျေး းဇူးတင်တာတ တစ်ခုကညီ ီမလေးဒါ ါဒီ ီသီချင်းလေးမဆ ဆိုခင်မှာလည် ေ video ီဒီယိုမှာရို ုက်ပြထားတဲ ဲ့ဒီအင်te ာဗျူးလေးမှာ ာပြောသွားတ တဲ့စကားလုံ ံးတွေ မမရဲ့ဂျူနီကညီ ီမ မလေးတစ်ယောက် ်က ကညီ ီမလေး းညီ ီမလေးလို ုပဲကျန် ်တဲ့ဂျူနီယာ ာမောင်လေးတွေည ညီမလေးတွေလ လည်းအဲဒီလို ုပဲ concept မိနေမ မယ်လို့မမ ထင်တယ်လေ အဲဒီလို ု concept မ မ မိနေတာကို ုတွေ့ရတော့အစ် ်မအရမ်းဝမ မ်းသာတာပဲ ဲလေး းစားတယ် ကျေးဇူးတင် ်တယ် ဂ ဂ ဂုဏ်ယူပါတယ် ် ညီမလေး ဟုတ်ကဲ့ ပ ပ ပိုပြီးအောင်မြင င်ပါစေ ဆ ပြည့်ပါစ စေ အားလုံး းပဲကတိုက်ပ ပါနော ကျေးဇူးတင ်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပ ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါ ါတယ် ဒါတယ် ဟုတ တ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ ာ မ မကြာခင်မှာ ာ votinတ အနည်းဆုံး းပြိုင်ပွဲဝင်က ကို ုကြေညာ ာတော့မှာဖြစ် ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ်မို့လို့ ့ခဏနေပြန်လာခ ားပါမယ်ခင်ဗျ ု music fe The values ပ ပြည်ပရောက်နေ ေတဲ့ myanmမာ အိုင်ဒေါပရိ ိသတ်တွေအတွက် ် ်ကိုယ ယ်ကြိုက်နှစ်သက် ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝ ဝင်ကို vote ပေးပြီးအာ ားပေးလို့ရအ အောင်ဒီနှ ှစ်မှာစီစ စဉ်ထားပါတယ် ် ဘယ်လို vot te ပေးရမလဲ ဲဆိုတော့ ့ ပ ပထမဦးဆုံ ံးအနေနဲ ဲ့ star ဖုန်းအ application ကို dow wnload ဆွဲပ ပေးရယူပါ ါ download d d d ဆွဲ ဲပြီးသွားပြီဆို ုရင်တော့ ့ app lication လေ းကုန်ဝင်ပြီ း ဖုန်းတ တိုင်မှတစ် ်ဆင့် ် မှာ အ ဒါမှ ှမဟုတ် page မှာရှိ ိတဲ့ m myanmar idolဒေါ ကိုန နှိပ်ပါ မ မြန်မာ id dol အစီအစဉ် ်ကိုစာမျက် ်နှာပေါလာ ာပြီဆိုရင်တော့ ့ အို ု e pro ဆိုတဲ ဲ myanmaမာ ာ idol နဲ့ပ ပတ်သက်တဲ့အချ ျက်အလက်များကို ုမြင်တွေ ေ့ရမှာဖြစ် ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ဘားလ လေးကိုရွေးချယ ယ်ပြီး ကိုယ ်ကြိုက်နှစ်သက်တယ ဲ့ပြိုင်ပွဲတွေ ေကိုရွ ွေးချယ်ထုတ်ပ ပေးလို့ရပါ ါတယ် ကြိုက်န နှစ်သက်တဲ့ပြို ုင်ပွဲတွေကို ုရွေးချယ်ပြီး းပြီဆိုရင်တော ာ့ ့မိမ ိပေးနေတဲ ့ဘုတ်အရေအတွ ွက်ကို qualit ty ဆိုရင် ်ဘာမှရိုက က်နေပြီး confir r နဲ့အတည ည်ပြုပါ ပ ပေး းချင်တဲ့ voting g အရေအတွက ်ကိုအတည် ်ပြုပြီးပြီဆိ ိုရင်တော့ ့ ့လိုအပ်တဲ့ payment အချက်အ အလက်များကိုဖြ ြည့်ဆင်ပေးတယ် co ontinue pay yment ကိုနှိပ ပ်ပေး ကိုယ်က ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ့ပြိုင်ပွဲဝင်တ တွေကို အောင်မြင်စွာ ာနဲ့ vote ပေးနိုင်မှာ ာဖြစ်ပါတယ် အ ဒီ ီအစီအစဉ်ကို ု offi icial smart t phone sponso or အဖြစ် ် idol တို့ရဲ့စိတ ်ကူးတွေနဲ့အ အနီးဆုံးမှ ှာရှိမဲ့ opoi twူ နဲ့ reno twoo မှ ှကူညီ ီပံ့ပိုးပေ ေးထားပါတယ် ဒီ မြန်မာနိုol season fou ur re ကို တိုက်ရိုက်ထ ထုတ်လွှင့်မှုက ကလည်းပြန်လည ည်ကြိုဆိုလိုက် ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အခုဆို ုလို့ရှိရင်တော ့ vot ting အနည်း းဆုံးပြိုင်ပွဲ ဲဝင်သုံး းဦး း အားလုံးရဲ့ ့ရှေ့ကိုရောက်ရှိ ိနေပါပြီ ဒီပြိုင်ပွဲဝင င်သုံးဦးထဲ ဲက နှစ်ဦးက ကတော့ ့နောက်တစ်ဆ ဆင့်ကိုတက်ရော ာက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီ ီးတော့ ့တစ်ဦ းကတော့ ့မြ anmar idol ကနေ ေနှုတ တ်ဆက်ထွက် ်ခွာသွားရ ရတော့မှာပါ အခု ု ဒီပြိုင်ပွ ွဲဝင်သုံ ံးဦးရဲ ဲ့ voting result ကို ုအာ းလုံးသိ ိချင်နေကြ ြပြီလို့ထင် ်ပါတယ် ဟုတ် ကြ ြေညာပေးပ ပါတော့မယ်ခင်ဗျ ျာ မီးလေးတစ် ်ချက်လောက် ်ပိတ်ပေးပါဘူး းဗျ ဟု ုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ ျ အမ မ မြန်မာ ာတစ်နိုင်ငံ ံလုံးကပ ေးတဲ ဲ ဲ ဲ sms onl line voting တွေ ေရမလာ အို ဒီသုံးဦး းထဲက က သူ ူက save ဖြစ်မယ် သ အိမ် ်ပြန်ရမယ် ်ဆိုတာ ာ ာ ထပ် ်တူဖြစ်ခု ုန်ရပါတယ် ါ န နောက်တစ်ဆင့ ်ကိုတက်လ ှမ်းသွားမယ့် သူက က ဟ စစ်ဆေးတူ ဖြစ်မလား း ရော ရှင် s s အင် ပါတယ ာ ာ ကျွန်တော ာကြေညာ ာပါတော့မယ် ာ ီ ယောကီ ဟ အခု ုလက်ပြောသလိ ိုပဲ to ဆိုတဲ့တစ ံခါးကို ု key လေးတွ းနဲ့ဖွင့်ပဲသွာ ားပါပြီ ို ုယောဂီ ီ ါ ်ပါတ အင င်မတန်ကိုရင ်ခုန်စရာကော င်းတဲ့အခြေအနေက ကိုရောက်ရှိနေ ေပါပြီခင်ဗျာ ်ပါတ တစ်ခါတလေ ေကျရင် ့ b syst tem အရ ရ ပဲ ဲချောမှုတွေဟ ေ ဖြစ်သွားတတ် ်ပါတယ် ပါ ာ မှ အဲ ါ လိ မြန်မ မာတစ်နိုင် ်ငံလုံးတွ ွေ ေ တစ စ်ကမ္ဘာလုံး းရဲ့ voting system အရ အ dေါ ဆု ကျွ စိတ်မ မကောင်းပါဘူး ် ကျo ော့ဖိုက်မှာ ာ ာ ခက်ခက် ်ခဲခဲ ဲ ครับ န နော ာစစ်ဆေး two အတွက် ် ်စိတ်မကောင်းပါ ါဘူးခင်ဗျာ congr လာ ဟုတ်ကဲ ဲ ပြိုင်ပွဲ ဲဝင် ်နော စစ်ဆေးtwူးအတ တွက်တို ုင်တစ်ဦးလောက် ်အ အားပေးစကားလေ းပြောပေးပါဦးခ ခင်ဗျ နောက်စိမ်း း က စိတ်မကောင်းပါ ါဘူး အဲ တယ် r sောရ ့ သမီး းမှာအရည်အချင် ်းတွေအများကြီး းရှိတယ် ဒါတ တွေဦးလက်တို ု့သုံးယောက်လုံးက းနားလည်တယ် ် တယ် ဒါပ ပေမဲ့ ဲ ဘယ ်လိုပြောရ ရမလဲ ဘာက ကိုတည်ပြီး းဘယ်လိုပြော ာရမှာတောင် ်မသိဘူး တယ် တစ်ခု ုပဲပြောချင်တ တာကတော့ မ မင်းက ကအနုပည ညာကို ုသ သစ္စာရှိ ိတဲ့လူဖြစ်တယ ဲ့အတွက် မ မင်းအန နုပညာ ာမင်းကိုသစ္စ ာပြန်ပေး းမှာပါ သစ္စာပြ ြန်ထားမှာ ာ ဟုတ် ်ကျေးဇူးပါ ကျေးဇူး းတင်ပါတယ် we lo ove view cote တွေ ဒီမ က ကျေးဇူးအများက ကြီးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးအများ းကြီးတင်ပါတယ်ခင် ်ဗျ ဟုတ တ်ကဲ့ ့ညီမလေး က ကျင်မျိုးက ကြော ံဖူးပေးတာ ာပါ ဖြစ်တ တတ်ပါတယ် ဟုတ် ်ကဲ့ အဲဒီတ တော့ ့နှုတ်ဆက က်ကြ ျသွာ ာသွားတဲ့ပြိုင င်ပွဲဝင် ဖြတ်သန်းခဲ့ရ ရတဲ့အမှတ တ်တရပုံရိပ ပ်တွေကို ုကျွန်တောတို့ ့အတူ ူတကွပြန်လ လည်ခံစားလိုက် ရအောင်နောညီမ မလေး ဒီဘက် ဆောင သီချင်း းနဲ့ယှဉ်ပြို ုင်ပြီးတော့ ဖြုတ်သွားတဲ ့အခါမှာ ာတစ္ဆေးအကောင်း းဆုံးကြို ုးစားပြီးတေ ော့ယှဉ်န ပြိုင်ခဲ့တယ်ဆိ ိုတဲ့စိတ်ကျေ ေနပ်ပါတယ် ် အဓိက ကက တွေက ကတစ်နိုင် ်ငံလုံး းတစ်ရဘာ ာလုံးကပေ ေးရတယ်ဆိုတေ ော့စထိုင် ်တဲ့ပရ ိသတ်လက်ထဲ ဲကိုအပ်ထားတ တယ်ဆိုတော့ ့ န ိုင်လို့ပဲ ဲဇူးထ ထင်ပါတယ် mya anmar idol်ဒေါ တစ်လ လျှောက်လုံးထဲ ဲမှာချm ကနေ ေအခုဒ ဒီအဆင်ဒီ ိ အရောက် ်လာခဲ့တဲ့ ့အမှတ်တ တရအနေနဲ ဲ့တော့ဆေးတွေအ အတွက်အများကြီ ီးရှိပါတယ် ချစ္စ ဒိုင်သုံ ံးလောင်းနဲ့အပြင် ်မှာတွေ့ရတဲ့ ဲ့အချိန်မှာတက ကယ်စိတ်ထဲ ဲမှာ ာအိပ်မက်လို့တောင်မှထင်ခဲ့ းတယ် ရီ မျို တွေ ဖြူ birthday အ သူ ူများလဲ ဲန အရူး း ငါတို့ ့ချိုး းတယ မချ ျီတော ာင်လိုင် ်နေ အို ုမ မစဉ်းစား းချင် မ မစဉ်း းစားချင် ်ဘူး co တ်ဘူ စဉ်းစား းချင်ဖ ဘူး အ dop ten ကိုထည့် ်လိုက်ပြီ အင်းအ ဒီ i idol မှာစ စရောက်ပြီးတော့ ့စစ်ဆေးရာ ာပြောင်းလဲလာ ာတဲ့အချက်က ကတော့ခါ ါတိုင်းဆိုရင် ်ကတော့သီချင်း းတွေကျတော့ ့ကိုယ်ကကြိုက က်သလိုကိုယ် ်ဆိုချင်သလိ ိုဆိုတယ် အ အရင်ကပြိုင် ်ပွဲတွေကြည့ ့်ဖူးတယ် တီchယ် ်နဲ ့ဆရာ ာနဲ့အဆေ ်မသိဘူးပ ပေမယ့်လည်း းတစ်နေ့တော့ဆ ဆရာင်နဲ့ ့တွေ့ကို ုတွေ့အောင် ်ဆီကြိုးစား းမယ်ဆိုတဲ့ ့စိတ်နဲ့ အကေ ောင်းဆုံး း သီဆ ဆိုယှဉ်ပြိုင် ်ခဲ့တဲ့အပေါ ါမှာ ာဆရာတို့နဲ့လည်းတွေ့ခွင့်ရ ပါတယ် ် အမ အရမ်း းဆရာနဲ့ဆ ဆရာမကိုလည်း းကျေး းဇူးတင်ပါတယ် ် လူမှု ုဆက်ဆံရေး းနဲ့ဆိုလည်း အရမ်း းကိုပေါ ဆ တက်လာတယ ယ် အာ းလုံးရဲ့ပ ံ့ပိုးမှုအ အားလုံးရဲ့သူ ူသေဆုံးမ မှုကြောင့် ် လူနော မတစ်ယောက်ပြေ ောင်ထားသလို ုထိတောင်မှ ှ ကိုယ်က ကဖြစ်ခဲ့ရ ရတယ် အ အဲဒီအတွက်လည်း းဒီ idol က အဲ တစ်ယောက်ချင်း းစီတိုင်းကို အရမ်းကျေ းဇူးတင်ပါတယ ယ်လို့ ကျန်ခဲ့တဲ့မ မောင်နှမတွေ ေလည်း းပြောချင်တာက ကအရမ်း းအကုန်လုံး းအရမ်းချစ စ်ပါတယ်လ လို့ ညအိပ်ချင်တ ကလွဲလို့ ့သူနေခဲ ့တဲ့မောင်နှမ မတွေဆိုတော့ ့အမှ ှတ်သရတွေ ေကအများကြီ းပဲ ဒီမောင်နှမတွေဆက်လက် ပြီးတ တော့တစ်ဆင့် ်ပြီးတစ်ဆင့်ကို ုအများကြီး းကြိုးစားပါ ါ ပ ပရိသတ်အာ းလုံးရဲ့ချစ် ်ခင်မှုရ ရရှိပြီးတော့ ့မှအ ဒ တိုင်းမှ ှာ ာတဖြည်းဖြည်း းလူ ူချစ်လူခဲ ်ပေါပြ ြီးတော့မှ အယ ယ်ဒီ ီအားလုံးရဲ့ ့ချစ်ခင်မှု ုနဲ့အတူဆ ဆက်လက် ်သီဆိုယှဉ် ်ပြိုင်နိုင်ပါ ါစေလို့ ့ဆေးဆု ုတောင်းပေးချင် ်ပါတယ် မိဘတွေ ေ အဲဆေး းအဖေအမ ေရှိခဲ့မယ ယ်ဆိုလည်းဈေ ေးကိုအရမ်း းဖြစ်စေချင်တ တဲ့အတွက် ်ဆေးရုံကြည ည်ချက်နဲ့သူ ူပြိုင င်ခဲ့တယ် ဆေ းအရမ်းပြိုင် ်ချင်တယ် အဒေါ ါကိုလည်းအကုန်လု ုံးကဝိုင်းဆု ုတောင်းပေးတယ် အ အကုန်လုံးကလည် ်းဝိုင် ်းဝန်းပြီးတော့ ့ပံ့ပိုးပေ ေးပြီးတော့မှ ှ ပြိုင်ပွဲကို ုပြိုင်ခွင့်ပ ေးတယ် အတွက်လ လည်းအဆေ ေးမိသား းစုတွေအကုန ်လုံးကိုလည်းက ကျေးဇူးအများကြ ြီးတင်ပါတယ ယ် ပြိုင်ပွဲတောက်လျှောက်မှာ မှာ အားလုံးရဲ့ ့ချစ်ခင်မှု ကြောင့်ဈေးဒီ ီအဆင့်ထိ ိရောက်ခဲ့တယ် ် အဲဒီအတွက က်လည်း းဆိုသင် ်ပေးတဲ့တစ စ်နိုင်ငံလုံ းက ကသူအ အားလုံးကိုဈ ဈေးအများကြီး းကျေးဇူးတင် ်ပါတယ် ဒီပြိုင် ်ပွဲရဲနှုတ်ဆက က်ချက်ခွာသ သွားခဲ့တာ ေလည်း းဆက်လက က်ပြီးတော့ဆ ေးသီချင်းတွေ ေအများကြီး းလုပ်ပါမယ် ဆက က်လက်ပြီးတော့ထ ီတစ်ဆင့်တစ စ်ဆင့်တိုင်းကို ုအများကြီး းအားပေးပေးပ ပါ တစ်ယောက် ်ချင်းစီတိုင်း းအပေါမှာလည်း းအကောင်းဆုံ ံးမလုပ်ပြ ြနိုင်ခဲ့တဲ ဲ့အတွက် ်တစ စ်ဆေး အရာ အနူးအညွတ်တောင င်းပန်ပါတယ် လို့ပြောချ ျင်ပါတယ် ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါ ါ အ အခုညီမလေ ေးက ကအစ်ကိုတို့ ့ myanmaမာ idol တစ်လ လျှောက်လုံးမှာ ာ save ဆိုသ ဲ့ ့အခက် ်ခဲဆုံးအရာ ာယီတစ်ခုလည်း းရ ရဖူးထားတဲ့အ အမှတ်တရလည်းရှိ ိခဲ့ဖူးတယ် အဲ့ ဒါကြောင့်ကိုတိ ို့အမှတ်တရသ သီချင်းကတော ာ့ညီမ မလေးအတွက် ်ဒီနေ့ည ဆိုစရာမလိ ိုတော့ပါဘူးခင်ဗျာ ာနော ာ ဟုတ်က ကဲ့ပါခင်ဗျာ အဲဒီတေ ော့ညီမလေး းအတွက်ရင် ်ထဲက က စကားလေးတွေ ေ ေနောက်ဆုံးလက်ဆေ ောင်လေးပေးခဲ့ပါ ါဦးဗျ အာ ာရှေးဦးစွ ွာဘုရား းရှင်ရဲ့ဂုဏ်တ တောချီးမွမ မ်းပါတယ် အ အာအခု ုပြီးတော့ ့ ဲဒီဆေးက ကိုဆက က်လက်ပြီးတော့ ့ ့ဒီ myanma ar idol ကို ုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ခေါလာ ရ ရဲ့ထိုင် ်သုံးယောက်ကို ုကျေးဇူးအများက းကြီးတင်ပါတ တယ် ဈေးအခု ုဒီလိုမျိုး းတစ်ခါမှတော့ ့အိပ်မက်မ မမှန်ဖူးပါဘ ဘူး တကယ်အရမ မ်းလည်းပျ ျောတယ် ပြီးတော့ ့ ကို save ပြီးတော့မှ ှအဲ အခုတစ်ဆင့ ်နောက်တစ်ဆင့်ကိ ိုယုံယုံကြည် ်ကြည်လည်းခေါ ါထားတယ် ပြီးတော့ ့ပရိသတ်တွ ွေတစ်ယောက်ချ ျင်းစီကလည် းစည်ကို vot ting အများကြီ ီးပေးပြီးတော့ ့ဒီဆင်တ တီတွေကို ုခေါ ါလာပေးတဲ့အတွ ွက်အရမ်းက ကျေးဇူးတင်ပါ ါတယ် အဲပြီး းတော့ဒီအစ စီအစဉ်ကြီးကိ ို ုလုပ်ပေးတယ ဲ့မာမှ ီကိုလည်းအရမ မ်းကျေးဇူး းတင်ပါတယ် တကယ် အရမ်း း မာ ာမီဆိုတာတက ကယ်ဆီ တို့ဆို ုတကယ် မိသားစုလ လိုလို နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့အကော မ zero တို ကိုဂရုစိုက် ်ပေးတယ် အဲဒီအတွက က်လည်းအရမ်း းကျေးဇူးတင်ပ ပါတယ် ပြီးတော့ ့ idol အ အဖွဲ့သားသမ ီးတစ်ယောက်ချင်း းစီတိုင်းကိုအ အရမ်းကျေ ေးဇူးတင်ပါတ တယ် အမ်ပြ ြီးတော့ ့ zero ကို ုအက ကောင်းဆုံးဂရ ုစိုက်ပေးတယ် ် မ မနှင်းတို့ ့က ကိုသန့်တို့ကို လည်းအရမ်းကျ ျေးဇူးတင်ပါ ါတယ် အာ ာပြီးတော့ ့ပရိ ိသတ်တစ်ယောက်ချင င်းစီတိုင်း းအခုနိုင် ်ငံခြား ကနေရော ာဒီပြည်တွင်း းပြည်ပအကုန် ်လုံးဆီကို ု အားပေ ေးတယ် votin အများကြီ ီးပေးတယ် အတွက် ်လည်း းကျေးဇူးအများ းကြီးတင်ပါတယ် ဈေးအခုဒီ ီ idol က ထွက်ခွာသွားတ ရတယ်ဆိုပေမယ ယ့်လည်း အခုဒီ idol ပြီးရင်လ တယ် အကောင် ်းဆုံး အဲဈေး းအကောင်းဆုံးအမျ ျားကြီးကြိုးစ စားပါမယ် လို့ ပြ ြီးတော့တီချ ျယ်နဲ့ ့ ဆရာနဲ့ ့ကိုလည်းအရမ်း းကျေးဇူးတင်ပ ပါတယ် ဆေ းကိုအကောင်းဆု ုံး အသ သံတွေသင်ပေ ေးတယ် ဆေးအဲ ပါ အကောင်းဆု ုံးသင်ပေးတဲ့အတွ ွက် teacher လ ဲ့ဆရာကိုလည်း းဈေးအရမ်းကျ ျေးဇူးတင်ပါတ ယ် အကုန်လုံးကို ုကျေးဇူးအများကြီး းတင်ပါတယ် ဆေ ကျေးဇူးတင်ပါ ါတယ် မြန်မာအiorု ုန်းကအမြဲတမ်း းအမှတ်တရရှိန နေမှာပါဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီနေ့က ညမ မြန်မာ ရဲ ့ sixx ကနဲ ေ to အထ ထိ ိရွေးချယ် မှုပြီးဆ ဆုံးခဲ့ပါပြ ြီ ကျော finance ဖြစ်ပ ပါတယ် နောက် ်တစ်ပတ်မှာတော့ ့ m m myanmar idol l ရဲ့ jobfe ပြိုင်ပွ ွဲဝင်တွေက က က ထင်ရှား းကျောကြာ ားတဲ့သ ီချင်းများနဲ ဲ့ ့သီဆိ ိုယှဉ်ပြိ ိုင်ကြမှာဖြစ စ်လို့ ့စောင င့်မျှောကြည့်ရှ ုဖို့မမေ့ပ ပါနဲ့ခင်ဗျာ ပြိုင်ပွဲဝင်တွ ွေကို နဲ့အွန်လို e ကနေ ေvုပ်ပေ ေးခဲ့ကြတဲ ဲ့မြန်မာတ တစ်နိုင်ငံလုံး းက ကပရိသတ်တွေနဲ့ကမ္ဘာ ဲ့တစ် ်ဝှမ်းကပ ရိသတ်များ အားလုံး းကိုလည်း အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိ ိပါတယ်ခင်ဗျာ be you teအချယ် ် ်ယောက်ကားက ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပ ါတယ်ခင်ဗျ hiph music ကျေးဇူးအမျ ျားကြီးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးအများကြီ ီးတင်ပါတယ် ပရိသတ် ်များအားလုံးကို ု မြန်မာပြည်ကြီ ီး good luck ပါ ါဗျာ ပါ

Posted 10 months ago in TV & Movies - .