[MyCherry][Vietsub] Brain-ficial: Tử Vi vs. Tướng Số (Part 1) - Guest: Kim Heechul

Chẳng lẽ vận hôn nhân của Đại Nhân đến thiệt rồi sao?

Youtube: https://youtu.be/Vimp7GYr6Dg
GDrive: https://drive.google.com/file/d/1XcevVGwed4LmR3KhVaKEsVciG222yPAy/view?usp=sharing
------------------------------------------------------
[Mycherry][Vietsub] 180913 Brain-ficial Ep.9 - Khách mời: Kim Heechul
Translator: Yuu
Editor: Miseon
Encoder: Ranah
TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Posted 9 months ago in OTHER