قاسم شعله سعدی، حقوقدان: قوه قضاییه بدنام‌ ترین و فاسدترین دستگاه در ایران است

VOA Persian • 5 months ago   106     3  •  5.3K Views
Generate Download Links Click the button to get the download links.

قاسم شعله سعدی، حقوقدان: قوه قضاییه بدنام‌ ترین و فاسدترین دستگاه در ایران است

Comments
محمود موسوی
محمود موسوی5 months ago

شعله جون بازم رد صلاحیت نشی دادا ....

Nader Kalati
Nader Kalati5 months ago

🔻عاشق اون سُس خلى هاتم 😂😂😂😂!!؟؟
تا ديروز كه نونش را مى خوردى و جلو همين قضّات چاپلوسى مى كردى و دولّا و راست مى شد خوب بود ؛ اما حالا اَخِه شده ؟؟
آخه آدم سُس خُل ؛ اگه فكر مى كنى كه اشرار تروريست پرور و ايران ستيز " عربستامريكائيلى " استخوان چرب تر و پُر گوشت ترى جلوت مى ندازن ؛ به جون اون پاپيون پلاسيدت كه اشتباه مى كنى 😂😂😂!؟
مشنگ جان ببين اينها با اشرف غينى !! و نوكران ديگه و افغانستانى كه فرار شان از آنجا تبديل به رسوائى ابدى ؛ به مراتب خفت بار تر از ويتنام شد چه كردند تا حالا بخوان تيپاى وإكس زده ترى به تو بزنند 😂😂😂
برو جانم !
برو فكر يك كار آبرمند باش ٠٠٠
اين چسپوزيسون قبل از تو چه آبرو و شرفى برا خودش دست و پا كرد ؛ كه حالا تو مى خواى پا جاى پاى لنگ اونها بگذارى 😆😆😆!؟

Davoud Behboudi
Davoud Behboudi5 months ago

باید قرآن ها رو سوزوند و خاکسترش رو ریخت تو مستراح