ဂယ်ရီနဗီးလ် နဲ့ပေါလ်စခိုလ်းတို့အနမ်းရဲ့နောက်ကွယ်က ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်... | Facebook

MyanmaPlatform
MyanmaPlatform 39.7K Views
  • 844
  • 35
  • 1

ဂယ်ရီနဗီးလ် နဲ့ပေါလ်စခိုလ်းတို့အနမ်းရဲ့နောက်ကွယ်က ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်...

#MyanmaPlatform #Sport

Posted 1 month ago in - .