Lão Cửu Môn - 老九门 - The Mystic Nine Vietnam Fanpage - 306596046375304

[VIDEO] Cảnh chưa được xem trong Lão Cửu Môn
Đây là video cut từ Lão Cửu Môn bản cut của Nam Phái Tam Thúc, hiện đang chiếu trên IQIYI (đã đến tập 9). Trong bản phim kia chúng ta chỉ thấy Phật Gia hốt hoảng chạy ra ngoài chứ không hề biết lúc ấy Phật gia đã trông thấy gì, chúng ta cũng không biết bàn tay của Phật gia bị thương như thế nào, giờ thì được biết rồi nhé @,@

Posted 3 years ago in ENTERTAINMENT