დროება - 18 აპრილი, II ნაწილი

Newposts.ge 15K Views
  • 48
  • 4
  • 6

Generating Download Links...

🖥 Droeba • დროება - II ნაწილი

Posted 7 months ago

Leksiko Leksiko 7 months ago

Shen rom odnav sul odnam misxali mainc tavmokvarepba da namusi ggkondes teleekranze ki ara saxlidan magaziashic ar unda chadiode , shennairi amoraluri adamianis gadacemas neta vin ukurebs,

Liana Afciauri 7 months ago

გჯერაათ

Keto Kiknaveligze 7 months ago

Azri da goni sad gakvs shen satana rasac gibrxanebs ivanishvili is unda sheasrulo nu tu ar grcxvenia xalxshi gamosvlis ar shegrcebat icodet vin dagnishna ministrad shennairi ministrebi rom aris parlamentshi imitom daamshies xalxi gmerti daexmareba gacivrebul xalxs tkveni adgili jojoxetshia icodet

Gela Verulashvili 7 months ago

Momtabarew