Preview 45s MV từ bản tin buổi sáng ♥... - Keyakizaka46 Vietnam Fanpage

Keyakizaka46 Vietnam Fanpage
Keyakizaka46 Vietnam Fanpage 1.6K Views
  • 191
  • 42
  • 15

Preview 45s MV từ bản tin buổi sáng ♥

Cách quay 1 scene lần này đã được áp dụng vào MV, hãy cùng nhau chờ đợi bản full thôi nào ♥

#Berisa

Posted 1 year ago in Music & Audio - .