உடனடி ரவா லட்டு | Facebook

உடனடி ரவா லட்டு இப்படி உறவினர்களுக்கு உடனடியா செஞ்சு கொசுங்க அசந்து போய்டுவாங்க.. https://bit.ly/341Gkm4 #சமையல் #டிப்ஸ் 😮😮👇👇

Posted 2 months ago in Food & Drink - .