Keyakizaka46 Vietnam Fanpage - 2822281887798597

Download MP4 SD 121.21kB
  • QR code for mobile device to download SD video

Ngày hoạt động cuối cùng của Yonetani Nanami với tư cách thành viên Keyakizaka46 sẽ là tại handshake event của 7th single diễn ra vào 22/12/2018.

Sau đó là thực sự tốt nghiệp, không tham gia một sự kiện biểu diễn nào nữa.

Tuy nhiên, em ấy sẽ tham gia đợt event Ký tên đặc biệt diễn ra vào 10/02/2019 của 7th single đã được thông báo và đăng ký từ trước.

#Berisa

Posted 7 months ago in OTHER