Keyakizaka46 Vietnam Fanpage - 278436959695432

Khi Captain và Vice Captain hô khẩu hiệu nhóm <3

Một người dịu dàng một người rực lửa

#Berisa

Posted 6 months ago in OTHER