Keyakizaka46 Vietnam Fanpage - 278436959695432

Keyakizaka46 Vietnam Fanpage
Keyakizaka46 Vietnam Fanpage 1K Views
  • 122
  • 22
  • 1

Khi Captain và Vice Captain hô khẩu hiệu nhóm <3

Một người dịu dàng một người rực lửa

#Berisa

Posted 2 months ago in OTHER