"જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી, ત્યાં સદા... - Shemaroo Gujarati

Shemaroo Gujarati 55.2K Views
  • 1.3K
  • 76
  • 11

Generating Download Links...

"જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી, ત્યાં સદા કાળ ગુજરાત"

#ShemarooMe તરફથી આપ સૌને ગુજરાત સ્થાપના દિવસની અઢળક શુભેચ્છાઓ !!!!

#gujarat #ahmedabad #india #surat...

Posted 6 months ago

Hasmukhnayak Hasmukh Nayak 6 months ago

Good.

Kailas Patel 6 months ago

Rupsri Norwa 6 months ago

यह भाई साहब क्या कह रहे हैं जरा गौर से सुनिए और समझिए और आप अपने विचार धारा में उनका अमूल्य सुझाव अमल में लाए धन्यवाद जय अखंड भारत

Harshad Patel 6 months ago

Good sir

Safina Shaikh 6 months ago

100% sachi Vaat chhe

Aadhya G 6 months ago

Jagdishbhai Damor 5 months ago

tmli. 2021

Madhvi Dhruv 6 months ago

Hemaxi Shah 6 months ago

Very nice ❣️💦❣️💦❣️💦

Rohan Patel 6 months ago

Rohp gaming ne subscribe karjo and support karjo please 🙏help me