کارگران غزنوی‌ای که با آرزوهای‌شان خاک شدند

BBC Dari 62.9K Views
  • 5.6K
  • 159
  • 110

Generating Download Links...

کارگران غزنوی‌ای که با آرزوهای‌شان خاک شدند

اجساد ۵ تن از ۷ کارگر یک کارخانهٔ گچ که دو روز پیش در سرخ‌رودِ ننگرهار کشته شدند، امروز در مرکز‌ غزنی و...

Posted 7 months ago

Mohammad Nawrozi 7 months ago

این مردم از بد ترین مخلوقات اند خداوند اینها را از بیخ و ریشه نابود کند اینها مانند قوم لوط هستند حتا به یک مهمان هم رحم نمیکنند . خداوند همانطور که قوم لوط را نابود کرد انشاالله اینها را هم از بیخ ریشه نابود شان میکند.

Amir Mohammad Noor Mhammad 7 months ago

Shame on Quetta and shame on Mashhad,, that's all, please don't blame any one else. (Pakistan Iran=doshman) bod wa ast.

Naeem Akhonzada 7 months ago

شهادت شان خداوند چ قبول کند هر کسى ګه ان جنايت را انجام داده الله ج شان را رسوا تباه کند تمام مردم ننګرهار به ان واقعا خفه و رنجديده است،

Mohammad Alizadeh 7 months ago

کار گر های غیر مسؤل بوده قانون جنگلی افغانستان است. واقعا خیلی درد آور است.

Ali Mohsini 7 months ago

لطفا فضا را ملتهب نسازید
این نا امنی برای تمام افغانستان است

Hadi Mohebi 7 months ago

اعتمادبرادری قومی از افغانستان در شرایط کنونی کنده شده است.

عزت الله سلطانی 7 months ago

دولت در کجاهست فقط انتقام دولت کثیف تروریست یکی هستند یعنی سگ زرد برادر شغاله

Ali Mohammadi 7 months ago

جای تاسف برادران از همچون مهمانان نگهداری نتوانست ولی ما خیلی قدر عزت میکنیم در منطقه خود

Yassin Ahmadi 7 months ago

در انجا اگر كسي براي ابادي برود سر نميبرد فقط براي انتهاري برود