Trailer Inazuma Eleven Ares no Tenbin Game

Trailer Inazuma Eleven Ares no Tenbin Game bản đầy đủ đã được youtube của Level-5 đăng tải trong ngày hôm qua.
Cũng chả có nhiều thông tin gì đặc sắc lắm ngoài việc Chikyuu wo Kick! sẽ là opening song của Game do Pugcat's trình bày.
Norika sẽ sử dụng God Hand màu xanh dương.
Asuto sẽ sử dụng Cross Drive.
Game sẽ phát hành trong mùa đông năm nay (chưa tính thời gian delay).
.Sam.

Posted 4 months ago in SPORTS